Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GINTRA finalitza el 2009 amb 785.000 € de pèrdues

Escoltar

GINTRA finalitza el 2009 amb 785.000 € de pèrdues

L’entitat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA) va presentar a la Junta General d’Accionistes que va tenir lloc ahir els seus comptes anuals corresponents a l’any 2009. GINTRA ha finalitzat l’any 2009 amb un resultat negatiu de 784.988 €.


 

Les àrees d'actuació d’aquesta empresa municipal són la promoció, la gestió i l’explotació d’aparcaments municipals, la gestió de la Zona Blava i del Servei de Grua, incloent-hi la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.

 

 

Resultats econòmics

 

El resultat de l'exercici 2009 de l'empresa municipal GINTRA ha estat d’una pèrdua de 784.988 €, enfront 274.984 € de pèrdua al 2008. En aplicació del contracte programa entre GINTRA i l’Ajuntament, on ja es preveuen aquestes pèrdues, aquest últim farà les aportacions necessàries per tal de compensar les pèrdues de l’exercici. Tot i això, al tancament de l’exercici 2009 el Patrimoni net de GINTRA és de 6.322.000 €.

 

Pel que fa als ingressos, la xifra de negocis al 2009 ha estat de 2.014.996 € (3.956.000 € a l’any anterior). Aquesta davallada de la xifra d’ingressos es deu a la disminució de les vendes de places d’aparcament.

 

 

Inversions en aparcaments

 

Actualment GINTRA disposa de 1.451 places d’aparcament (més les 252 places propietat de PUMSA que també gestiona). La inversió efectuada per GINTRA fins a finals de 2009 per a la construcció de les esmentades places d’aparcament és de quasi 21 milions d’euros. Com a conseqüència d’aquestes inversions, l’endeutament financer a llarg termini se situa en els 12 milions d’euros, enfront els 7,4 milions d’euros al 2008.

 

Atesa l’actual situació econòmica, les previsions inicials de vendes de places no s’han complert i, en conseqüència, per cobrir les necessitats financeres que se’n deriven, al juliol de 2009 GINTRA va formalitzar un préstec no hipotecari de 5 milions d’euros.

 

Pel que fa a les noves places d’aparcament, a l’abril de 2009 es va posar en funcionament el pàrquing de La Llàntia, el qual, junt amb la pista poliesportiva, ha suposat una inversió de 2,2 milions d’euros.

 

I durant el primer semestre de 2010 han entrat en funcionament els següents aparcaments: Camí Ral - Hospital (45 places), poliesportiu del carrer d’Euskadi (88 places) i el de rotació a la plaça de Cuba (35 places). En aquests dos darrers aparcaments, GINTRA s’ha fet càrrec de les obres de condicionament.

 

Al llarg del segon semestre de 2010, l’oferta de places d’aparcament s’incrementarà en 873 places més, bàsicament al parc TecnoCampus Mataró-Maresme i a l’edifici El Rengle.

 

 

Servei de Grua i Zona Blava

 

Tant el Servei de Grua com el de gestió de la Zona Blava estan subcontractats a terceres empreses. Donat que els costos que suporta GINTRA se li refacturen íntegrament a l’Ajuntament, l’efecte és neutre als comptes de GINTRA. La recaptació generada pel Servei de Grua es transfereix a l’Ajuntament, mentre que la que s’obté per la Zona Blava l’aporta anualment l’Ajuntament a GINTRA per compensar pèrdues.