Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova provisionalment la modificació del Pla General als entorns del carrer de Miquel Biada

Escoltar

L’Ajuntament aprova provisionalment la modificació del Pla General als entorns del carrer de Miquel Biada

L’àmbit es divideix en dues unitats d’actuació i augmenta el sostre residencial

 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment dijous passat, 6 de maig, la modificació del Pla General d’Ordenació als entorns del carrer de Miquel Biada. El document presenta alguns canvis respecte a la segona aprovació inicial, que no afecten a l’estructura general de la proposta de planejament.

 

L’àmbit afectat pel nou planejament són tres illes dels entorns del carrer de Miquel Biada, amb una superfície total de 17.297 m². La primera comprèn la major part de l’illa delimitada entre la ronda de Joan Prim, el carrer de Tetuan, el carrer de Diego de Velázquez i el carrer de Francisco de Goya.

 

La segona illa correspon a les construccions industrials que ocupen gran part de l’illa delimitada pels carrers de Tetuan, de Francisco de Goya, la ronda de Joan Prim i el carrer de Miquel Biada.

 

La tercera illa coincideix amb la peça qualificada d’equipament situada a la cantonada del carrer d’Hernán Cortés i la ronda de Joan Prim.

 

L’objectiu principal de la modificació del Pla General en aquest sector és transformar la trama industrial actual en un teixit mixt d’habitatge i terciari. A la vegada, el nou planejament vol integrar tant la fàbrica catalogada Fontdevila i Torres, on es preveu la cessió de sòls necessària per a la construcció d’un centre escolar; com els edificis i elements també catalogats de l’antiga fàbrica Fàbregas i de Caralt a traslladar a aquest àmbit.

 

En línies generals, s’augmenten considerablement els sòls públics destinats a zones verdes (de 865 a 3.242 m²) i equipaments (de 2.502 a 5.102 m²) respecte al Pla General vigent.

 

 

Canvis respecte a l’aprovació inicial

 

Els canvis més destacats respecte a la segona aprovació inicial són:

 

- L’àmbit queda dividit en dos polígons o unitats d’actuació independent: d’una banda la parcel·la que ocupa la residència geriàtrica (UA-88), situada al número 45 del carrer de Miquel Biada i amb una superfície de 841 m², i d’altra banda la resta del sòl (UA-87). L’objectiu és integrar l’edifici de la residència a la nova ordenació, fet que implicarà un increment de plantes i sostre edificable respecte el permès pel planejament actual. En concret, l’edifici podrà aixecar 5 plantes i una sisena retirada del pla de façana. Aquest increment comportarà la contribució a les despeses d’urbanització de l’àmbit.

 

- Seguint els criteris de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat, s’ha ajustat a la baixa (1,80m²st/s) el coeficient d’edificabilitat bruta del polígon d’actuació UA-87, que afecta a les tres illes situades als entorns del carrer de Miquel Biada. A aquesta edificabilitat s’afegeix un sostre addicional d’ús terciari de 1.100 m² que correspon a la futura reconstrucció de Can Fàbregas i de Caralt a la cantonada del carrer de Miquel Biada amb el carrer de Tetuan.

 

- S’incrementa el sostre destinat a habitatge respecte al total de l’àmbit, de manera que la distribució segons els diferents usos és aproximadament un 70% residencial i un 30% terciari. El total d’habitatges previstos a l’àmbit és de 260, dels quals un 20% són de protecció oficial de règim general (56 habitatges) i un 10% de protecció oficial de preu concertat (26 habitatges).

 

- La torre prevista a la cantonada del carrer de Miquel Biada amb la ronda de Joan Prim tindrà 12 plantes, no les 15 previstes. A més, s’amplien els sòls destinats a sistemes d’espais lliures.

 

Els propietaris inclosos dins el sector es faran càrrec dels costos d’urbanització excloent la reconstrucció de la xemeneia de l’antiga fàbrica Fàbregas i de Caralt, que anirà a càrrec de l’administració actuant.