Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i la Generalitat signen el pla estratègic de la zona educativa de Mataró per al 2009-2013

Escoltar

L’Ajuntament i la Generalitat signen el pla estratègic de la zona educativa de Mataró per al 2009-2013

Uns dels objectius són millorar la cohesió social i els resultats educatius

L’alcalde, Joan Antoni Baron; el director dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Fernández; i la directora de la zona educativa de Mataró, Magda Roman, han signat avui un acord per a l’aprovació del pla estratègic de la zona educativa de Mataró per al període 2009-2013.


 

En aquests moments Catalunya té 18 zones educatives. Una de les primeres a crear-se va ser la de Mataró que engloba a tota la ciutat.

 

 

Què és una zona educativa?

 

La zona educativa és l’espai físic d’un servei territorial que ha de servir de referència per a la planificació de l’oferta educativa, l’escolarització de l’alumnat, la coresponsabilitat amb l’Administració local, la zonificació de la inspecció educativa, la gestió eficient del conjunt de recursos educatius, l’actuació dels serveis educatius i el pla de formació de zona, entre d’altres.

 

La zona educativa permet la cooperació de tots els centres educatius, dels serveis educatius i de l’Administració local sota un projecte comú per assolir dos objectius: millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social.

 

A més, la zona educativa millora la presa de decisions en el si del territori atès que són decisions fonamentades amb dades objectives i fiables i la gestió dels recursos: eficàcia i eficiència.

 

La zona educativa inclou el conjunt de l’oferta educativa no universitària, és a dir, tant l’educació obligatòria i la no obligatòria com la reglada i la no reglada.

 

 

Zona educativa de Mataró

 

El document de l’acord estableix els objectius a assolir, al llarg de quatre anys, així com les estratègies a seguir per aconseguir aquests objectius.

 

L’acord presenta 12 estratègies per a la zona educativa de Mataró:

 

1. Potenciació del lideratge personal, educatiu i pedagògic dels equips directius.


2. Potenciació d’una coordinació de qualitat, estable i regular entre les etapes de primària i secundària dels centres públics que asseguri una bona integració de l’alumnat de les escoles als instituts assegurant una continuïtat de les estratègies d’ensenyament-aprenentatge.


3. Millora dels resultats educatius en termes competencials i la continuïtat formativa.


4. Potenciació de l’ús de recursos singulars que permetin l’acreditació.


5. Potenciació del Pla Educatiu d’entorn dins els centres i avançar cap a la sostenibilitat.


6. Promoció de totes les activitats educatives que la zona ofereix als centres i de les que els centres poden oferir.


7. Actuacions sota el principi de transparència i vetllant per tal que es respectin els principis d’equitat i d’igualtat per millorar l’escolarització equilibrada.


8. Prevenció de l’absentisme i abandonament prematur.


9. Promoció i potenciació dels principis d’inclusivitat en el projecte educatiu dels centres.


10. Potenciació de la zona educativa com a punt d’unió de les dues administracions educatives.


11. Impuls del treball en equip i en xarxa de tots els agents.


12. Potenciació dels canals de comunicació i informació de les diferents comissions de treball i plans d’actuació dels diferents serveis.


 

Els objectius proposats en l’acord són:

 

1. Millora dels resultats educatius

2. Millora de la cohesió social

3. Millora de la xarxa de comunicació i relació entre l’Administració i els centres educatius.

 

Mataró té en aquests moments els següents centres d’ensenyament:

 

. Escoles bressol: 9 públiques i 7 privades

. Educació infantil i primària: 20 centres públics i 13 concertats

. Educació secundària: 6 centres públics i 13 concertats

. Formació Professional: 4 públics i 2 concertats

. Formació de persones adultes: 4 públics i 1 concertat

. Educació especial: 1 públic i 1 concertat.

 

 

Comissió institucional i comissió de seguiment

 

Per tal de fer efectiu aquest projecte, s’ha creat una comissió institucional formada pel president, Josep M. Fernández; vicepresident, Joan Antoni Baron, i 4 vocals, entre els quals hi ha la presidenta de l’Institut Municipal d’Educació (IME), Conxita Calvo; i una comissió de coordinació, de la qual la presidenta és Magda Roman, a més de 9 vocals i 2 convidats permanents.

 

 

Antecedents

 

La coresponsabilitat entre administracions es va encetar el juny de 2008 amb la signatura per part de l'alcalde, Joan Antoni Baron, i el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, d’un acord per compartir responsabilitats en el disseny de l'educació.

 

El conveni de coresponsabilització, signat per al període 2008-2010, ha suposat donar un pas endavant en les relacions entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals. Fins ara, les dues administracions exercien, en el terreny educatiu, col·laboracions puntuals, mentre que amb el conveni han passat de col·laborar a compartir responsabilitats.

 

A més, cada any se signa un conveni anual on queden relacionades i quantificades econòmicament les aportacions que les dues administracions fan a Mataró.

 

La creació i ara el pla estratègic de la zona educativa de Mataró és conseqüència d’aquest acord de coresponsabilitats entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.