Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa en marxa la campanya de sensibilització intercultural “Ni més, ni menys”

Escoltar

L’Ajuntament posa en marxa la campanya de sensibilització intercultural “Ni més, ni menys”

Explica que els serveis públics són els mateixos per a tothom

El regidor de Presidència i Participació, Carlos Fernández, ha presentat avui en roda de premsa una nova campanya de sensibilització, adreçada a tots els ciutadans de la ciutat, sota el lema “Ni més ni menys”. 


L’objectiu és informar, amb rigor i de forma clara, sobre l’objectivitat de l’Ajuntament de Mataró a l’hora d’aplicar els criteris per tal d’atorgar ajuts socials, llicències d’activitats o accedir a determinats serveis públics.


Al mateix temps es pretén canviar la percepció de determinats sectors de la població sobre l’existència de discriminació positiva envers la població nouvinguda.


“Ni més, ni menys” vol deixar clar que els serveis públics són igual per a tothom, sense cap discriminació, ni positiva ni negativa, per raó de sexe, procedència, religió, etc.


S’emmarca dins el Pacte per a la Nova Ciutadania 2008-2011


La campanya s’emmarca dins del Pacte per a la Nova Ciutadania on es va acordar impulsar, a través del Pla per a la Nova Ciutadania, actuacions d’informació i sensibilització dirigides al conjunt de la població sobre el fet migratori, deconstrucció d’estereotips i prejudicis envers la immigració. Aquestes actuacions es duen a terme amb la participació i la complicitat del teixit associatiu de la ciutat.
Els objectius globals són afavorir el principi d’igualtat de tracte, facilitar la coneixença del fenomen de la immigració, lluitar contra les idees, actituds i actuacions xenòfobes, discriminatòries i racistes, potenciar la participació en la vida social de tots els col•lectius i en definitiva potenciar i fomentar la cohesió social.


Necessitat de sensibilitzar al conjunt de la ciutadania


Tot i que des del Pla per a la Nova Ciutadania es treballa contínuament de forma activa per promoure accions de sensibilització, juntament amb l’acollida i la integració dels nouvinguts, la campanya és especialment indicada en l’actual situació de crisi.
L’augment de les persones en situació de desocupació, i per tant, de la demanda de serveis socials i d’altres serveis públics, afavoreix l’aparició de un sentiment de competència sobre els recursos socials i econòmics per part dels sectors de població autòctona envers les persones nouvingudes.
Això es tradueix freqüentment en expressions de rebuig, discriminació i desconfiança i en la creença que aquests col·lectius nouvinguts són beneficiaris d’un tracte de favor o discriminació positiva per part de les administracions públiques en l’accés a serveis públics. “Ni més, ni menys” pretén demostrar que això és únicament una percepció no fonamentada, no una realitat.
La campanya consistirà en un seguit d’accions de comunicació així com d’altres activitats formatives o de participació en el si de diverses entitats. Entre les accions de comunicació hi ha la inserció d’anuncis a la premsa local, l’emissió de programes sobre interculturalitat a m1tv i de falques amb missatges sobre sensibilització a Mataró Ràdio.
També, des del Servei de Nova Ciutadania, Joventut i Dona, es crearà un blog per difondre les activitats de la campanya. A més es crearà un grup de sensibilització en el marc del Consell per la Convivència per treballar noves accions i s’organitzaran diverses accions participatives que es pretén involucrin tota la ciutadania
Aquesta campanya té un cost de 12.000 euros i ha estat íntegrament finançada pel Ministerio de Trabajo e Inmigración.