Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament rebutja la possible instal·lació d’un “Magatzem Temporal Centralitzat” de residus radioactius

Escoltar

L’Ajuntament rebutja la possible instal·lació d’un “Magatzem Temporal Centralitzat” de residus radioactius

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous passat la proposta de resolució presentada pels grups municipals de la CUP, PSC, ICV-EUiA i ERC per mostrar el seu rebuig a la possible instal·lació d’un “Magatzem Temporal Centralitzat”a Mataró o a qualsevol altre municipi del país. La proposta es va aprovar amb el vot afirmatiu del grup municipal de CiU i l’abstenció del grup municipal del PPC.El text íntegre de la proposta és el següent:


 “Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels residus radioactius d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles fos realitzada a través d’un Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat. Atès que s’ha prioritzat la construcció de l’MTC en municipis amb centrals nuclears o propers a aquestes instal·lacions.

 

Atès que el projecte COWAM, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l’Empresa Nacional de Residus (ENRESA), entre d’altres organismes i institucions, ha estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de l’emplaçament de l’MTC.

 

Atès que des ENRESA, en col·laboració amb el Govern de l’Estat, ha de desenvolupar els criteris necessaris per a la instal·lació a l’Estat espanyol de l’MTC, i que és qui en un futur gestionarà aquesta instal·lació.

 

Atès que s’ha creat una comissió interministerial per establir els criteris que ha de complir l’emplaçament de l’MTC, i per tramitar les sol·licituds per acollir-lo entre els possibles interessats.Atès que el Ple Extraordinari de l’Ajuntament d’Ascó va aprovar amb data 26 de gener de 2010 la seva candidatura per a la instal·lació de l’MTC per tal d’acollir els residus nuclears de tot l’Estat espanyol.

 

Atès que ENRESA ha reiterat que l’MTC no es podrà imposar a ningú.Atès que el Govern de l’Estat i el mateix President del Govern han condicionat la instal·lació de l’MTC al fet que hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria,Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu funcionament.

 

Atès que aquests residus  d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i suposen una amenaça per a la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, amenaça que comporta una afectació i unes conseqüències que tocaran de ple el territori que l’aculli, així com un ampli territori al seu voltant.

 

Atesa la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de milers d’anys, la qual cosa fa que s’hipotequi el territori, no ja per a la nostra generació sinó també per a les generacions futures:Atès que ningú pot condicionar, d’aquesta manera tant crítica, el nostre futur i el dels nostres descendents a tant llarg termini:

 

Atès que 124 ajuntaments i el Parlament de Catalunya han mostrat el rebuig a la possible instal·lació de l’MTC per a Residus Nuclears a les comarques de la Ribera de l’Ebre, la Terra Alta i el Baix camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

 

La CUP, el PSC, ICV-EUiA i ERC proposen al Ple la presa dels acords següents:

 

1.      Mostrar el rebuig per la possible instal·lació a Catalunya d’un Magatzem Temporal Centralitzat per a Residus Radioactius d’Alta Activitat.2.     
Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que, tenint en compte allò que disposa en conveni d’Aarhus sobre l’accés a la informació i la participació de la ciutadania en la presa de decisions en els afers ambientals i atesa la manca de consens territorial i social, desestimi de manera definitiva la ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Nuclears a qualsevol terme municipal de Catalunya.3.     
Fer arribar aquest acord al President del Govern de l’Estat, als grups polítics amb representació al Congrés de Diputats, i al parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), així com a Ecologistes de Catalunya.