Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament signa acords amb diferents entitats bancàries per avançar el pagament de les factures als proveïdors

Escoltar

L’Ajuntament signa acords amb diferents entitats bancàries per avançar el pagament de les factures als proveïdors

Amb el “confirming” poden cobrar en 1 mes pagant la despesa financera

L’Ajuntament de Mataró ha signat contractes amb tres entitats bancàries per posar en marxa un nou instrument de gestió de pagament de les factures als proveïdors, el confirming, que els permet, si ho precisen, cobrar anticipadament les factures que presenten a l’Administració.

 

Des de fa uns anys, l’Ajuntament paga els seus proveïdors en un termini mitjà de dos mesos des de l’entrada de les factures. La situació economicofinancera actual fa que, malgrat tot, aquest termini sigui insuficient per a algunes empreses i autònoms.

 

Com a exemple, al 2009 es van presentar a l’Ajuntament 113 endossos de factures, mitjançant els quals els proveïdors demanaven que l’import facturat es pagués a un tercer, habitualment una entitat bancària a la qual havien demanat un préstec. L’import d’aquests endossos va pujar 3,6 milions d’euros.

 

 

Millors condicions financeres

 

Els acords signats amb tres entitats bancàries –Banco Pastor, BBVA i Banco Santander– tenen com a objectiu obtenir millors condicions financeres per al finançament dels proveïdors. S’hi poden acollir els proveïdors de l’Ajuntament i dels organismes autònoms.

 

Mitjançant el confirming, les entitats bancàries que han signat els acords avançaran el cobrament de les factures als proveïdors que ho necessitin. A canvi, els proveïdors han de pagar la despesa financera, que és idèntica als tres bancs i que consisteix en una comissió del 0,20 % i un interès pel termini que va des de l’avançament dels diners fins al venciment de la factura (Euríbor + 0,90 a 30 dies). Aquestes condicions són molt més favorables que els crèdits personals que les empreses obtindrien si l’Ajuntament no fes de mitjancer.

 

L’Ajuntament pot trametre les factures a les entitats bancàries transcorregut un mes des de l’entrada al registre, un cop s’ha fet la tramitació adient. D’aquesta manera, amb el confirming els proveïdors poden obtenir avançadament els diners en el termini d’un mes.

 

Els acords signats amb els bancs permeten disposar per a aquest any d’un crèdit de fins a 8 milions en total per fer operacions de confirming.

  

  

Sense cost ni benefici econòmic per a l’Ajuntament

 

La utilització del confirming no implica cap despesa per a l’Ajuntament, que tampoc obté cap benefici econòmic ni comissió al respecte.

 

Malgrat no hi ha despesa econòmica, l’Ajuntament ha hagut de fer un esforç per escurçar el temps de tramitació de les factures, que es redueix en un mes per facilitar les operacions de confirming que siguin necessàries.