Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament urbanitzarà l’espai interior de la illa d’habitatges del Grup Les Santes

Escoltar

L’Ajuntament urbanitzarà l’espai interior de la illa d’habitatges del Grup Les Santes

És una actuació subvencionada amb la Llei de Barris

La Junta de Govern Local d’avui, 29 de novembre, ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de l’espai interior del Grup Les Santes. Aquesta zona es troba situada entre els carrers de Don Quixot, d’Enric Prat de la Riba i la ronda de Miguel de Cervantes al barri de Rocafonda-El Palau-Escorxador. L’objectiu de l’actuació és millorar aquest espai públic amb la supressió de les barreres arquitectòniques, la instal·lació de nous serveis i nou mobiliari urbà.Les actuacions que es portaran a terme són la peatonalització del carrer d’El Toboso i la plaça del carrer de Don Quixot així com l’adequació de l’espai interior del Grup Les Santes entre les que destaca la plaça de Dulcinea. L’àmbit de l’actuació, amb 3.149,76 m2, forma part del Projecte d’Intervenció Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador.


 

Abans de l’inici d’aquestes obres, la companyia d’Aigües de Mataró té previst fer una actuació per millorar el clavegueram dels carrers de Don Quixot i d’El Toboso.

 

 

Actuació en el clavegueram

 

La xarxa de clavegueram es modificarà per connectar un nou clavegueró a la futura Biblioteca Municipal Antoni Comas. Aquesta connexió es farà a través d’un nou col·lector que transcorrerà pels carrers de Don Quixot i d’El Toboso.

 

Per instal·lar el nou col·lector, els tècnics hauran de demolir el paviment i el clavegueram existent per poder excavar i col·locar els nous tubs de clavegueram. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix, en algun tram, amb el traçat de la claveguera existent, s’haurà de procedir a demolir l’existent. L’obra també preveu la construcció de les connexions amb els nous embornals i la construcció de tres pous de registre.

 

El pressupost de l’actuació té un cost de 46.768 €.

 

 

Carrer d’El Toboso i plaça del carrer de Don Quixot

 

El carrer d’El Toboso, amb una llargària de 37 m i una amplada de 5,85 m, està comprès entre la ronda de Miguel de Cervantes i el carrer de Don Quixot on hi ha un desnivell de 3 m. En la confluència amb el carrer de Don Quixot, el vial s’eixampla i dóna lloc a un espai poligonal sense cap ús establert.

 

La proposta plantejada és pavimentar a un sol nivell el carrer d’El Toboso amb lloses de formigó per donar prioritat als vianants. La cruïlla amb el carrer de Don Quixot també es pavimentarà amb lloses de formigó a un sol nivell però es delimitarà la zona d’entrada als aparcaments privats del carrer d’El Toboso amb jardineres d’acer i la zona per a vianants, creada amb llambordins, se separarà de la zona de pas de vehicles amb pilones. Els dos vials disposaran de nou mobiliari urbà i disposaran d’una nova senyalització amb els noms dels carrers.

 

 

Espai interior del Grup Les Santes

 

Aquest espai és poligonal i està delimitat pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Don Quixot, l’Espai Grup Les Santes, la plaça de Dulcinea, el carrer de Sancho Panza i la ronda de Miguel Cervantes. La zona, amb un desnivell de 3 m, compta amb un conjunt d’edificacions aïllades que es van construir en la dècada dels anys 60 per “La Obra sindical del Hogar y la Arquitectura”.

 

L’actuació preveu la neteja, desbrossada i eliminació de l’arbrat existent en aquesta zona perquè presenta un estat malaltís. Només es conservaran els plataners i les dues palmeres existents que s’envoltaran aquests arbres amb jardineres d’acer que permetran conservar les seves cotes actuals de plantació. Pel que fa al nou arbrat, està previst plantar una magnòlia, arbres de l’amor, un lledoner, jacarandes i abelies.

 

La pavimentació d’aquest espai es farà a un sol nivell amb lloses de formigó i es reservarà l’espai públic necessari perquè les comunitats de propietaris dels blocs existents puguin, quan ho creguin necessari, instal·lar ascensors.

 

El desnivell de la zona se salvarà modificant les cotes actuals i amb la creació d’uns murs que delimitaran una zona de sauló que es crearà a la plaça de Dulcinea. La vorera del carrer d’Enric Prat de la Riba es pavimentarà fins al Dipòsit de les Aigües mitjançant llambordes de formigó prefabricat. També es modificarà la vorada de la intersecció amb el carrer de Don Quixot transformant la cruïlla en un pas continu amb prioritat pel vianant. A la zona dels plataners es crearan una escales tipus rampa per connectar la zona elevada de la inferior.

 

La zona se senyalitzarà de nou amb el nom de la plaça de Dulcinea, disposarà de nova senyalització i d’una font.

 

El pressupost d’execució del projecte, amb una durada estimada de cinc mesos, és de 450.000 €.