Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcalde inaugura el tram del carrer de Burriac entre les rondes de Bellavista i de la Cerdanya

Escoltar

L’alcalde inaugura el tram del carrer de Burriac entre les rondes de Bellavista i de la Cerdanya

Les obres formen part de la Llei de barris de Cerdanyola

L’alcalde, Joan Antoni Baron, té previst inaugurar demà dissabte a les 19.30 h la nova urbanització del tram del carrer de Burriac situat entre les rondes de Bellavista i de la Cerdanya, al barri de Cerdanyola. Es tracta d’una de les actuacions incloses al Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que estan finançades per la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya.


 

El tram afectat per les obres té una llargària de 250 m i aproximadament uns 10,5 m d’ample. La superfície a reurbanitzar ha estat de 2.825 m².

 

Les obres es van iniciar el passat mes de desembre i van finalitzar a mitjans del mes de juny.

 

 

Urbanització del carrer

 

Pel que a fa a la nova urbanització del carrer, les voreres s’han pavimentat amb panot de morter de ciment. S’han eliminat les barreres arquitectòniques mitjançant el rebaix de les voreres i s'ha creat un pas de vianants elevat a l'alçada del passatge d’Olot. A les zones d’estacionament s’ha utilitzat un paviment de llamborda de formigó de color negre.

 

En una de les voreres hi han quedat col·locats, en alineació, tant l’arbrat com l’enllumenat, que també s’ha renovat. Els punts de llum s’han instal·lat en columnes de 4,5 m d’alçada, amb làmpades de vapor de sodi de 100 W. Quant a l’arbrat, s’han plantat exemplars de Liquidàmbar

 

S’han condicionat les línies elèctriques de tot el sector, i s’han soterrat els encreuaments dels carrers. També s’han soterrat els encreuaments de línies aèries telefòniques. S’han instal·lat dos grups de contenidors soterrats de brossa selectiva (paper, envasos i vidre) i dos grups de dos contenidors per a la brossa orgànica i el rebuig.

 

Al vial s’hi han col·locat bancs i cadires de fusta de bolondo, papereres de fosa i fites per evitar que els vehicles aparquin sobre la vorera.

 

Les obres d’urbanització es van adjudicar a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 416.750,98 €, que han estat finançades al 50% per l’Ajuntament i per la Generalitat de Catalunya, ja que el projecte s’inclou dins de les actuacions subvencionades per la Llei de barris.

 

 

Renovació del clavegueram

 

Paral·lelament a les obres d’urbanització, la companyia municipal Aigües de Mataró, SA ha enllestit la renovació del clavegueram i de la xarxa d’abastament d’aigua potable, tant del carrer de Burriac com de la ronda de la Cerdanya.

 

Aquestes obres van començar a l’abril i formen part del Pla Director del Clavegueram de Mataró. L’empresa Garcia Cano e Hijos ha estat l’adjudicatària dels treballs per un import d’adjudicació de 362.343 €.

 

 

Aparcament de la ronda de Bellavista

 

El projecte d’urbanització també ha inclòs l’arranjament de la zona d’aparcament públic de la ronda de Bellavista, tot i que aquesta part dels treballs ja es va executar la passada primavera. L’espai, delimitat per la ronda i la carretera C-1415, té uns 100 m².

 

S’han estabilitzat els talussos i s’ha pavimentat i delimitat l’espai d’estacionament per a 35 places. També s’ha creat un gual d’entrada de 6 m d’ample des de la ronda de Bellavista.