Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Eix Herrera es dividirà en dos polígons que es desenvoluparan urbanísticament a diferents velocitats

Escoltar

L’Eix Herrera es dividirà en dos polígons que es desenvoluparan urbanísticament a diferents velocitats

El nou planejament millora i amplia els espais verds a l’àmbit de l’Escorxador

El denominat Eix Herrera, que inclou les finques entre l’Escorxador i la plaça de Joan Fiveller, es dividirà finalment en dos polígons d’actuació per poder executar el seu desenvolupament urbanístic a diferents velocitats. Està previst que la modificació del Pla General d’Ordenació que afecta a aquest àmbit es presenti de nou al Ple de l’Ajuntament el proper dijous, 2 de setembre, per a la seva aprovació provisional.

 

La reconversió urbanística de l’Eix Herrera ja es va aprovar definitivament al 2007, amb els següents objectius: reconvertir els usos industrials actuals a usos mixtos residencial-terciari; connectar el barri amb el centre mitjançant itineraris cívics i nous espais lliures, i obtenir la cessió del sòl necessari per construir l’Escola Joan Coromines, que des del curs 2007-2008 funciona en instal·lacions provisionals.

 

Al febrer passat, el Ple va aprovar inicialment una segona modificació del Pla General a l’àmbit. El nou canvi de planejament pretén fer viable el desenvolupament del sector i aconseguir de manera immediata el sòl públic necessari per construir l’escola.

 

Durant el termini d’informació pública posterior a l’aprovació inicial s’han presentat 11 escrits d’al·legacions, la majoria estimades parcialment, 9 de propietaris i arrendataris de l’àmbit i 2 de la Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Quan superi l’aprovació provisional per part del Ple, el nou planejament serà enviat a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

 

 

Més de 38.000 m²

 

La modificació afecta a una superfície de 38.234 m². Inclou les illes situades entre l’Escorxador i la plaça de Joan Fiveller, amb una superfície de 23.906 m², i el propi recinte d’equipaments de l’Escorxador, amb 14.328 m², aquest últim per millorar el tractament dels espais verds.

 

Com a canvi respecte a l’aprovació inicial del febrer, s’ha optat per dividir l’àmbit en dos polígons d’actuació, que tindran ritmes de desenvolupament i gestió diferents:

 

Polígon 1: compren les tres illes entre la plaça de Joan Fiveller i el carrer de Francisco Pacheco, on se situarà l’escola. En aquests sòls pràcticament no queda activitat industrial en funcionament. La gestió serà pública, a càrrec de l’empresa municipal PUMSA, i la seva execució es preveu en una fase immediata a l’aprovació del plantejament per obtenir a curt termini els sòls destinats a l’equipament escolar, viari i zones verdes.

 

Polígon 2: comprèn els sòls privats situats a l’illa de l’Escorxador, al costat d’aquest recinte, un àmbit ara molt consolidat amb petites empreses i al costat de la futura biblioteca Antoni Comas en construcció. La gestió del polígon anirà a càrrec dels propietaris, amb iniciativa privada, i es preveu un desenvolupament urbanístic dilatat en el temps condicionat a l’evolució de les activitats econòmiques ara en funcionament, amb l’establiment d’unes normes transitòries que garanteixen la permanència de les empreses actuals o futures.

 

El nou planejament implica un increment de 753 m² del sòl públic respecte a la modificació del 2007, mentre que el sostre terciari comercial i per a habitatge es manté igual.

 

L’ordenació urbanística aprovada al 2007 preveia situar l’escola al costat del recinte de l’Escorxador. Amb el nou planejament, l’equipament escolar, que ocuparà 4.200 m², anirà a l’illa compresa entre els carrers d’Enric Prat de la Riba, de Francisco Pacheco, de Floridablanca i el perllongament previst del carrer d’Antoni Viladomat, just davant de Can Gassol. En aquesta illa no hi haurà habitatges ni altres equipaments.

 

Pel que fa als usos residencial i terciari, hi haurà 25.753 m² de sostre per a habitatge i 7.736 m² de sostre per a usos terciaris en planta baixa. Els edificis tindran principalment 4 plantes, arribant a 6 als espais més oberts. Dels 313 habitatges en total que hi haurà a l’àmbit, 238 estaran situats al polígon 1 i 80 al polígon 2. Un 70% (215) seran de renda lliure, un 20% (67) de protecció pública i un 10% (31) de preu concertat.

 

Els carrers de Francisco Herrera i de Francisco Pacheco ampliaran les seves seccions fins a superar els 20 metres d’amplada, convertint-se en l’eix cívic de vinculació del centre amb l’entrada per llevant.

 

 

Els espais lliures

 

L’ordenació suposa una millora en el tractament de les zones verdes per relligar i connectar diverses places i parcs d’un itinerari que uneix el nucli històric amb el recinte de l‘Escorxador.

 

Els espais lliures ocuparan una superfície de 5.874 m², que representa 779 m² més respecte al planejament vigent. Al polígon 1 se situen a tocar del carrer de Francisco Herrera i a l’entorn de l’escola, mentre que al polígon 2 s’ubiquen al costat de l’actual recinte del parc de l’Excorxador, que incrementa així la seva reserva de verd i completa els entorns de la nova biblioteca com equipament emblemàtic en un àmbit on ja estan en funcionament l’Escola Bressol Els Menuts i l’edifici seu de la colla castellera Capgrossos de Mataró.

 

Per últim, la xemeneia de l’antiga fàbrica Clement-Marot, com a element singular, quedarà integrada dins els espais públics previstos.

 

 


Primers enderrocs

 

Un promotor privat propietari de les edificacions, en conveni amb PUMSA, ha realitzat ja els primers treballs d’enderroc en la part de l’illa compresa entre la plaça de Joan Fiveller i els carrers d’Antoni Viladomat, de Floridablanca i de Francisco Herrera, amb prèvia concessió de la llicència municipal.

 

En l’àmbit de l’enderroc està prevista la construcció d’un immoble amb aparcament soterrani, ús comercial a la planta baixa i residencial a les plantes superiors, que es podrà dur a terme quan el planejament s’aprovi definitivament. Aquesta construcció també permetrà l’eixamplament del carrer de Francisco Herrera, en el tram comprès entre Floridablanca i plaça de Joan Fiveller.