Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local aprova inicialment el projecte d’urbanització per connectar l’àmbit de Vallveric amb la ciutat

Escoltar

La Junta de Govern Local aprova inicialment el projecte d’urbanització per connectar l’àmbit de Vallveric amb la ciutat

Dilluns passat, 4 d’octubre, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la prolongació del carrer de Vallveric fins el carrer de la Foneria. El passat dimarts, 28 de setembre, ja se’n va donar compte a la Comissió de Serveis Territorials.

 

L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), té delegada la gestió urbanística del sector MPPG Vallveric, segons un acord del Ple de 13 de gener de 2000.

 

En el marc de desenvolupament d’aquest sector i atesa la falta de definició que hi havia en aquell moment sobre l’ampliació de la carretera C-32 i les seves calçades laterals, no es va poder realitzar una connexió definitiva amb la trama urbana, realitzant-se de forma alternativa una connexió provisional.

 

Actualment, i una vegada definida l’ampliació de la carretera C-32, PUMSA ha portat a tràmit el projecte de connexió del sector Vallveric amb la ciutat.

 

 

Descripció del projecte

 

El projecte consisteix en l’execució d’un vial que permet connectar l’àmbit de Vallveric amb la ciutat de Mataró pel sud oest del sector, prolongant el carrer Vallveric fins al polígon industrial Mata-Rocafonda.

 

L’execució del projecte d’urbanització comporta l’afectació d’una porció de finca privada, per tant, s’ha tingut en compte el bé afectat en el desenvolupament del mateix.

 

El projecte preveu executar les obres paral·leles a la Riera de Valldeix, en part dins l’àmbit de Vallveric, en part sota la carretera C-32 i en part dins el polígon Mata Rocafonda, en aquest últim ampliant el carrer Energia, que actualment té dimensions més reduïdes.

 

El pressupost del projecte d’urbanització és d’1,3 milions d’euros (IVA inclòs) i inclou les obres d’urbanització i dels enderrocs que cal efectuar, així com també l’estimació econòmica del bé afectat.

 

 

Tramitació

 

A partir de l’aprovació inicial el projecte és sotmès a informació pública per un període de 30 dies. Abans de l’aprovació definitiva, ha d’obtenir el vist-i-plau de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua.