Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Memòria de Via Pública recull totes les actuacions realitzades durant el 2009

Escoltar

La Memòria de Via Pública recull totes les actuacions realitzades durant el 2009

 


El regidor de Via Pública, Francesc Melero, i la regidora de Mobilitat, Núria Aguilar, han presentat avui la Memòria de l’Àrea de Via Pública 2009. El document s’emmarca en la Memòria de l’Ajuntament de Mataró 2009 i recull el conjunt d’actuacions realitzades, en el darrer any, pels serveis de la Policia Local, de Protecció Civil, Juridicoadministratiu i el de Mobilitat. Els resultats es van presentar ahir a la Comissió Municipal Informativa d’aquesta àrea de l’Ajuntament.


 

El marc de referència de l’activitat desenvolupada per Via Pública és el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2009 on s’establien 45 accions, essent les polítiques de seguretat i de mobilitat els dos eixos vertebradors. D’aquestes accions, durant l’any passat es van assolir 36, que representa un 80%, i la resta s’han executat parcialment o bé s’han traslladat a un programa d’actuació posterior. La majoria de les accions no assolides estan vinculades al Pla d’Aparcaments atesa la desfavorable conjuntura econòmica que ha obligat a endarrerir la construcció de 5 aparcaments.

 

Les actuacions de l’Àrea de Via Pública s’han estructurat en dos eixos bàsics: la seguretat i la mobilitat:

 

. Seguretat: en aquest sentit cal destacar que atenent al Pla Estratègic de la Policia Local s’ha incrementat la plantilla en set agents i un inspector i s’ha aprovat el nou Pla de Seguretat Local 2009-2011. Les actuacions en matèria de civisme s’han incrementat un 21 %, les actuacions realitzades per la Policia de Barri ho han fet en un 14, 7 % i la Policia Local ha augmentat els serveis de seguretat ciutadana en un 30 %. Quant a les polítiques de prevenció de riscos i protecció civil durant el 2009 s’han revisat o redactat 7 plans d’actuació municipal i s’ha millorat la seguretat a les platges, entre d’altres actuacions.


 

. Mobilitat: pel que fa a la Mobilitat, s’ha implantat la nova xarxa de transport urbà de viatgers i s’ha aprovat l’Ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses. L’Àrea de Via Pública ha treballat en la millora de la seguretat viària amb actuacions conjuntes de la Policia Local i del Servei de Mobilitat que han contribuït a la reducció dels accidents de trànsit en un 0,5 % i la reducció de víctimes greus en un 22 %. La mobilitat de la ciutat també s’està treballant amb la continuació de la construcció de 5 aparcaments.


 

L’Àrea de Via Pública el 2009 disposava d’un equip format per 203 persones, 9 més que el 2008. El pressupost de despeses va ser de 7.125.059,13 € (sense comptar les despeses de personal), un 40,4 % més que el 2008.

 

 

Servei de Policia Local

 

El Pla Estratègic de la Policia Local de Mataró s’ha continuat desenvolupant i ha comportat un nou augment de la plantilla de Policia Local en set agents i un inspector. També s’han dut a terme inversions en recursos materials, com ara tres turismes, tres escúters i una motocicleta. També s’ha fet una important inversió en tecnologia amb la incorporació d’agendes electròniques per als agents i un nou software per a la Sala de Coordinació Operativa de la Policia Local.

 

La Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró ha aconseguit 37 dels 39 compromisos fixats, un treball que és possible per la coordinació que es dóna entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

 

En matèria de seguretat ciutadana, el nombre de fets il·lícits s’ha incrementat un 21,42 % respecte 2008. Per contra, les infraccions per tinença d’armes o drogues s’han reduït un 49 %. L’activitat policial duta a terme durant el 2009 en l’àmbit de la seguretat ciutadana ha augmentat un 30 % respecte al 2008 i fruit de la col·laboració, coordinació i cooperació existent entre la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra s’ha incrementat en un 5,2 % el nombre detencions practicades i un augment del 7,5 % les efectuades només per la Policia Local.

 

Pel que fa a la seguretat viària, les dades resultants són molt similars a les de 2008: s’ha disminuït un 0,5 % els accidents amb ferits i un 0,2 % les víctimes amb lesions, les víctimes greus s’han reduït en un 22 % i destacar que no hi ha hagut cap víctima mortal. En total hi ha hagut 434 accidents de trànsit, dos menys que el 2008.

 

La Policia Local ha realitzat 1.471 controls de trànsit i 2.837 controls d’alcoholèmia.

 

Respecte a l’actuació en el territori, el servei de Policia de Barri, instrument principal per complir amb l’objectiu de proximitat amb el ciutadà, ha mantingut 6.483 entrevistes amb persones i entitats de la ciutat, el que suposa un increment en la seva activitat d’un 14,72 %.

 

Així mateix, s’ha continuat amb el desenvolupament de sessions formatives, en les quals hi han participat 5.838 alumnes. També s’han realitzat 52 cursos alternatius a la denúncia de trànsit, als quals hi han assistit 1.332 persones, un 30,21 % més que el 2008.

 

Finalment, en el decurs de 2008 la Policia administrativa ha aixecat 928 actes en aplicació de l’Ordenança de Civisme, el que suposa un increment del 21,63 % respecte a l’any 2008.

 

 

Servei de Protecció Civil

 

El principal objectiu del Servei de Protecció Civil és evitar o minimitzar, en la mesura del possible, les conseqüències d’un risc col·lectiu. Mataró és uns dels pocs municipis de Catalunya que disposa de tots els plans d’actuació obligatoris i els plans específics que són recomanables.

 

Els plans d’actuació municipals s’han de revisar cada 4 anys, així el 2009 s’han revisat, aprovat en el Ple i posteriorment homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya els plans per accidents en transport de mercaderies perilloses, per inundacions, per nevades i per sismes.

 

A més, s’ha elaborat el Pla Específic Municipal (PEM) per a la festa de Les Santes i s’ha revisat el de les revetlles.

 

En els darrers mesos de 2009 es va fer la formació i preparació per al simulacre del PAM TRANSCAT que es va portar a terme el gener de 2010.

 

El 2009 es va iniciar l’elaboració del pla d’autoprotecció de Can Palauet.

 

El Servei de Protecció Civil i el Servei de Salut Pública han elaborat un protocol d’actuació específic de calor per a ciutadans de risc d’acord amb el pla de la Generalitat de Catalunya.

 

S’ha seguit amb el desenvolupament del projecte de formació i informació als ciutadans en matèria d’autoprotecció: 27 sessions a esplais infantils i a diferents associacions de la ciutat.

 

El Servei de Protecció Civil el 2009 es va incorporar a la xarxa de comunicacions per ràdio RESCAT per tal d’optimitzar les accions de coordinació amb la resta de serveis que intervenen en una emergència.

 

Protecció Civil de l’Ajuntament de Mataró manté la coordinació amb altres entitats com la Creu Roja per a les tasques de salvament i socorrisme de platges, ADF Serra de Marina per la vigilància de la zona forestal i el Parc de Bombers de Mataró.

 

 

Servei Juridicoadministratiu

 

El 2009 s’ha fet l’aprovació definitiva i la implantació de l’Ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses. L’aprovació d’aquest document representa la culminació del projecte de dotació de cobertura normativa a les funcionalitats dels diferents serveis de l’Àrea de Via Publica, iniciat al 2004.

 

S’ha consolidat l’assumpció de competències d’inspecció i sanció en matèria de policia i espectacles d’acord amb el nou marc legislatiu.

 

La incorporació del sistema d’informatització de denúncies a través de les agendes electròniques, PDA, s’ha vist com un sistema molt eficient i ràpid.

 

Pel que fa als expedients incoats relacionats amb l’Ordenança de Civisme, han estat 853, que representa un increment del 20 % respecte a l’any anterior i que han suposat un 7 % més de sancions. I referent a altres competències no relacionades amb el trànsit (ocupacions de via pública, armes, publicitat il·legal, venda ambulant...) els expedients sancionadors han augmentat un 116 %. Així, en total s’han tramitat un 37,8 % més d’expedients sancionadors per temes que no són de trànsit. Quant a les al·legacions presentades per multes de trànsit hi ha hagut un increment del 4,3 % més que el 2008, 5.064; i es van presentar 2.02738 recursos de reposició a les sancions de trànsit, un 7,4 % més que l’any anterior.

 

  

Servei de Mobilitat

 

El Servei de Mobilitat, en el marc del Pacte per a la Mobilitat, té com a una de les seves línies estratègiques d’actuació potenciar l’ús del transport públic, la bicicleta i el caminar per evitar, en la mesura del possible, l’ús del vehicle privat. Aquest és un dels objectius que recull l’Agenda 21 de la ciutat.

 

En aquest sentit, una de les actuacions més importants del 2009 en l’àmbit de la Mobilitat ha estat la posada en funcionament de la nova xarxa del Mataró Bus, l’adquisició de 12 nous autobusos, la millora de la freqüència de pas i la creació de dues noves línies i s’han instal·lat 39 plataformes a les parades de l’autobús per facilitar el seu accés. El 2009 també s’ha creat el nou títol de l’ATM, la T-12, que permet als nens de fins a 12 anys viatjar de forma il·limitada i gratuïta dins la zona ATM de residència. El títol té un cost d’expedició de 35 €.

 

Pel que fa al foment de l’ús de la bicicleta, durant el 2009 s’han instal·lat 40 nous aparcaments, on s’hi poden col·locar 318 bicicletes. En aquests moments hi ha aparcament al municipi per a 973 bicicletes. S’ha incorporat a l’Ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses la bicicleta com a mode de transport.

 

Pel que fa a la millora en l’àmbit de la seguretat viària, el 2009 es va senyalitzar “zona 30” el sector de Peramàs i s’han senyalitzat 1,1 km de carrers residencials que limiten la velocitat a 20 km/hora, donant preferència als vianants. S’han instal·lat 5 bandes reductores de velocitat i 2 “coixins berlinesos”. També s’ha renovat tota la senyalització horitzontal de la ciutat. Quant als semàfors, s’ha continuat amb la centralització semafòrica que permetrà en el futur un control adaptat a les diferents situacions que el trànsit diari presenta i s’han canviat totes les lluminàries dels semàfors per LEDS. Un altre aspecte ha estat la millora de la visibilitat de les cruïlles i s’ha arranjat i senyalitzat els accessos al nou enllaç Mataró Nord amb l’autopista C-32.

 

El 2009 es van crear 39 espais per aparcar-hi motos, que representen 261 places.

 

Una altra de les línies estratègiques de les polítiques de mobilitat és el desenvolupament del Pla d’Aparcaments 2007-2011. Tot i això, durant el 2009 s’ha hagut d’endarrerir la construcció de 5 aparcaments: ronda de Barceló, ronda de Barceló-avinguda del Maresme, carrer de Miquel Biada, carrer de Lepant-Sant Agustí i al sector del Cristòfor Colom-Toló.

 

Durant el 2009 s’han continuat executant els aparcaments següents: TecnoCampus Mataró-Maresme, a l’edifici terciari del Rengle, poliesportiu del carrer d’Euskadi, al Mercat municipal de la plaça de Cuba, Camí Ral-carrer de l’Hospital. Aquests aparcaments representen 947 places.