Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les entitats i associacions de Mataró ja tenen a la seva disposició les bases reguladores per demanar subvencions

Escoltar

Les entitats i associacions de Mataró ja tenen a la seva disposició les bases reguladores per demanar subvencions

Hi ha 12 convocatòries d’àmbits diferents amb un pressupost de 245.482 €

La presidenta i el vicepresident de l'Àrea de Serveis Personals, Conxita Calvo i Ivan Pera respectivament, han presentat avui les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions en els àmbits d’Atenció Social; Salut; Gent Gran; Nova Ciutadania; Joventut; Esports; Educació; Cultura; Comerç i Turisme. També s’ha donat a conèixer el balanç de les subvencions, convenis i transferències que es van atorgar al 2009.

 

La convocatòria de subvencions va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, amb la voluntat de promoure la cooperació entre el sector públic i el teixit associatiu de la ciutat així com a les persones físiques en nom propi i particular o en representació d’un grup de persones.

 

L’Ajuntament, a més de les subvencions, fa aportacions econòmiques a les entitats a través de convenis, i als consorcis públics i al Consell Comarcal mitjançant transferències. La previsió pressupostària total de subvencions i convenis per al 2010 és de 2.122.489,92 €, un 17,80 % inferior a l’any passat.

 

La voluntat de l’Ajuntament és fomentar el conveni, que les subvencions es vagin reformulant en aquesta modalitat. El conveni és un instrument que permet concretar millor els compromisos de les dues parts i dóna més estabilitat als projectes de les entitats.

En el quadre següent es pot veure els pressupostos inicials de l’Ajuntament de 2009 i 2010: 

 
 


2009


2010


Import convenis


2.139.596,00 €


1.877.007,01 €


Import subvencions


443.453,00 €


245.482,91 €


 

TOTAL convenis i subvencions


 

2.582.049,00 €


 

2.122.489,92 € 

Al llarg de l’any, però, les subvencions i els convenis es poden anar incrementant per atendre activitats no contemplades quan es tanca el pressupost.

 

 

Tramitació de les sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds a les diferents subvencions s'ha establert entre el 15 de febrer al 5 de març. Les entitats interessades podran formalitzar els tràmits a les oficines d'atenció ciutadana i als centres cívics de la ciutat.

 

La novetat d’aquest any és que s’ha simplificat el tràmit de sol·licitud atès que s’ha creat un document únic per a totes les convocatòries i també s’ha formalitzat un únic document per presentar la justificació de la subvenció rebuda. El document es pot imprimir des de la web de l’Ajuntament (www.mataro.cat) o recollir en format paper a les oficines d'atenció ciutadana i als centres cívics de la ciutat.

 

Per tal que les entitats interessades en rebre subvencions puguin informar-se de com dissenyar un projecte i preparar la documentació de justificació, l’Agència de Suport a l’Associacionisme del Servei de Participació Ciutadana ha organitzat dues sessions: dijous 18 de febrer a les 19.30 h i el divendres 19 de febrer a les 12.30 h al Centre Cívic Pla d’en Boet.

 

Aquest any hi ha 12 convocatòries diferents i el pressupost per a cadascuna d’elles és el següent: 

 


Convocatòria


 


1. Programes i activitats de salut pública


1.920,00 €


2. Programes de suport en l’àmbit de l’atenció social


4.927,98 €


3. Programes i activitats per a gent gran


1.637,93 €


4. Sensibilització i promoció nova ciutadania


7.000,00 €


5. Activitats extraescolars o complementàries


20.250,00 €


6. Menjador escolar


25.500,00 €


7. Casals d’estiu


90.000,00 €


8. Educació en el lleure


5.597,00 €


9. Activitats esportives


14.200,00 €


10. Millora de l’esport extraescolar


21.250,00 €


11. Programes d’activitats culturals


42.000,00 €


12. Programes per a la dinamització del comerç i el turisme


11.200,00 €


Total


245.482,91 € 

Balanç de 2009

 

Tenint en compte les modificacions pressupostàries que s’han anat realitzant, l'any passat es va fer una aportació de 4.968.186,40 €, dels quals 463.808,06 € es van destinar a subvencions, 3.311.900,98 € a convenis i 1.192.477,36 € es van adjudicar a transferències.

 

El 2009 es van atorgar subvencions a 195 entitats (52 menys que el 2008, aquesta disminució ve donada perquè el 2009 es va eliminar una de les convocatòries de l’IMPEM) i 168 (32 més que el 2008) van concretar l’ajut de l’Ajuntament a través de convenis.

 

  

Aportacions a subvencions 2009

 

Salut Pública

- Programes i activitats de Salut Pública: 3.400 €

 

Benestar Social

- Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social: 6.530,28 €

- Programes i activitats per a gent gran: 1.736,74 €

 

Dona

- Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones: 982,52 €Nova Ciutadania

- Sensibilització i promoció Nova Ciutadania: 4.999,78 €

Institut Municipal d'Educació

- Activitats extraescolars o complementàries: 47.295,09 €

- Colònies escolars: 11.999,99 €

- Menjadors escolars: 75.999,91 €Joventut

- Casals d'estiu: 125.696,85 €

- Educació en el lleure: 10.626,86 €

- Activitats organitzades per una entitat juvenil: 2.238,22 €Institut d’Esports

- Activitats de promoció esportiva: 19.999,99 €

- Activitats esportives extraordinàries: 21.830 €

- Beques esportives: 4.100 €

- Participació en els Jocs Escolars: 23.821,83 €

- Ajuts Generalitat per a activitats esportives extraescolars: 34.800 €

Institut Municipal d’Acció Cultural

- Programes anuals d'activitats culturals: 35.550 €

- Per a activitats extraordinàries: 7.700 €

Civisme i Cooperació

- Programes d'intercanvis escolars: 10.500 €

Institut Municipal de Promoció Econòmica

- Programes per a la dinamització del comerç i el turisme: 14.000 €

 

 

Aportacions a convenis 2009

 


 • Salut Pública i Consum: 59.555 €

 • Benestar Social: 622.493,55 €

 • Joventut i Dona: 131.444,74 €

 • Ciutat Sostenible: 11.410 €

 • Participació Ciutadana: 74.736,06 €

 • Civisme i Cooperació: 548.388,07 €

 • Institut Municipal d'Educació: 27.415 €

 • Institut d'Esports: 394.100 €

 • Institut Municipal d’Acció Cultural: 770.340 €

 • Nova Ciutadania: 244.000 €

 • Estudis i planificació: 19.900 €

 • Prevenció i riscos laborals: 11.394,74 €

 • Política Lingüística: 82.693,34 €

 • Protecció Civil: 149.000 €

 • Institut Municipal de Promoció Econòmica: 165.040,48 €.


 

Aportacions a transferències 2009

 


 • Benestar Social: 623.704,74 €

 • Institut Municipal d’Educació: 548.253,38 €

 • Institut Municipal d’Acció Cultural: 13.850 €

 • Institut Municipal de Promoció Econòmica: 6.669,24 €.