Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les platges del Varador i del Callao obtenen la Q de Qualitat Turística

Escoltar

Les platges del Varador i del Callao obtenen la Q de Qualitat Turística

Mataró i Calella són els únics municipis del Maresme amb aquest distintiu

La regidora d’Innovació i Promoció de Ciutat, Alícia Romero, ha donat a conèixer avui que les platges del Varador i del Callao han obtingut la certificació de la marca Q de Qualitat Turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). La província de Barcelona té 10 platges certificades amb aquest distintiu de qualitat i la comarca del Maresme només tenia fins ara una platja certificada en el municipi de Calella.


 

La marca Q de Qualitat Turística és un certificat que l’ICTE dóna a aquelles platges que compleixin uns nivells de qualitat en els serveis que prestin als seus usuaris, mesures de seguretat i higiene i altres tendents a minimitzar l’impacte que genera l’activitat turística sobre el litoral. El distintiu es visualitzarà amb unes banderes situades a cada platja certificada.

 

Aquesta marca compleix amb una sèrie de característiques que aporten prestigi, diferenciació, fiabilitat i rigor a les platges certificades. És una marca de garantia que permet assegurar la seva conservació i oferir als usuaris la màxima satisfacció en l’ús i gaudi de les platges.

 

L’obtenció d’aquest distintiu representa el reconeixement de la tasca realitzada per l’Ajuntament en la implantació de sistemes de qualitat, mitjançant la concessió d’un segell de qualitat turística espanyola.

 

L’objectiu final és aconseguir fidelitzar els usuaris de les platges del Varador i del Callao, demostrant que tot i ser unes platges urbanes poden oferir els serveis que obtinguin la satisfacció dels seus visitants, alhora que donar una resposta adequada i ràpida a les possibles incidències que es puguin donar en aquest espai.

 

 

Valoració de les platges

 

Per obtenir el certificat de qualitat, les platges han de reunir una sèrie de requisits i condicions que es puntuen. La puntuació mínima de cadascun d’ells ha de ser d’un 6 per ser conformes, entre el 7 i 8 indiquen una situació de servei satisfactori i les puntuacions entre el 9 i el 10 indiquen una situació excel·lent i s’han avaluat els següents serveis: direcció; seguretat, salvament i primers auxilis; informació; neteja i recollida selectiva de residus; manteniment d’instal·lacions i equipaments; accés; serveis higiènics i oci.

 

Les platges del Varador i del Callao han obtingut en 6 dels ítems una puntuació superior a 9 i en 2 una puntuació superior a 8 (accés i neteja i recollida selectiva de residus).

 

La puntuació més alta s’ha aconseguit amb el servei d’informació (9,7) on s’ha valorat que hi hagi dades de les platges a la pàgina web, el punt de lectura amb wifi gratuït i les activitats de dinamització que s’hi organitzen, a més de destacar el nivell de registre i seguiment de les queixes i suggeriments i la informació que es dóna en els panells informatius situats al passeig Marítim.

 

Amb un 9,3 s’ha puntuat l’oci, destacant les activitats esportives que es desenvolupen en el front marítim.

 

Un altre servei a destacar amb 9,2 punts és la seguretat, salvament i primers auxilis. D’aquest servei es destaca la bona capacitat de resposta i l’alt nivell de recursos materials i humans dels quals disposa a més d’incidir en què el temps de resposta és excel·lent.

 

 

Un treball iniciat el 2008

 

Des de l’any 2008 l’Ajuntament ha tirat endavant el procés per a la certificació segons els requisits de la Q de qualitat turística, amb la implantació dels estàndards de qualitat que aquesta demana, juntament amb l’aplicació del sistema de gestió que garanteixi la prestació dels serveis, basat en la redacció de processos, registres i indicadors.

 

Es tracta d’un procés de gestió i millora de la qualitat d’aquestes platges basat en la norma UNE 187001:2008 i es reflecteix a nivell d’organització en la creació d’una Comissió gestora responsable del sistema de gestió de la qualitat de les platges de Mataró. Aquesta reuneix els representants dels diversos serveis amb responsabilitat a la platja i treballa de forma transversal, dotant-se d’una metodologia de treball i indicadors que permetin avaluar constantment el servei i facilitar la presa de decisions.

 

Aquest distintiu de qualitat no és el primer que obté Mataró, el passat mes de juliol l’Oficina de Turisme de Mataró i la platja del Varador van aconseguir el distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) que reconeix la qualitat de la seva oferta turística.