Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova una declaració sobre els establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució

Escoltar

Mataró aprova una declaració sobre els establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució

El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar ahir una declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP en relació a l’actual regulació dels establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables dels grups que la presentaven; el PPC va votar a favor del punt 1 i es va abstenir als punts 2 i 3 del text, i CiU es va abstenir a tots els punts.

 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“En l’actualitat, diferents municipis de Catalunya s’han trobat amb situacions complexes davant l’augment de demandes per instal·lar locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució als quals s’aplica la normativa vigent (Decret 217/2002), com a activitat.

 

D’altra banda la situació d’alegalitat de l’exercici del treball sexual fa necessari que no es demori la regulació de la prostitució amb un debat fet amb seriositat, profunditat i rigor, incloent-hi totes les parts implicades per tal que sigui legalitzada o il·legalitzada amb l’objectiu de clarificar una situació de la qual moltes persones en depenen.

 

Atesa la proliferació de sol·licituds de llicències d‘activitats que en els darrers mesos s’han registrat en aquest Ajuntament, i d’altres, en relació a establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.

 

Els locals de pública concurrència es regien fins el dia 6 d’agost de 2009 per la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics (derogada per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives) així com el Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments de públics sotmesos a la Llei 10/1990.

 

Vist que en concret pel que fa als establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, aquests estan regulats pel Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució i per l’Ordenança tipus dictada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ORDRE PRE335/2003, de 14 de juliol, per la qual s’aprova l’ordenança municipal tipus. L’Ajuntament de Mataró ha iniciat els treballs de redacció d’un Pla Especial Urbanístic per establir els requisits dels locals i les condicions d’ubicació en base a les competències municipals en urbanisme

 

Vist que l’actual normativa que regula aquest tipus d’establiment és manifestament insuficient per tal que els ajuntaments disposin d’eines efectives que limitin amb garanties la proliferació d’aquest tipus d’establiments de grans dimensions.

 

I atès el debat que ha generat a la ciutat la sol·licitud d’instal·lació d’establiments d’aquestes característiques i dimensions,

 

ES PROPOSA:

 

Primer.- Declarar l’Ajuntament de Mataró contrari al model de locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució en què actualment no es limita ni l’espai destinat a la prostitució, ni la dimensió o concentració en una mateixa zona.

 

Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya per tal que reformi la vigent normativa amb l’objectiu que permeti als ajuntaments disposar d’un marc jurídic garantista on es pugui limitar la proliferació dels locals de pública concurrència, en allò que té a veure amb les seves dimensions, on s’exerceix la prostitució.

 

Tercer.- Comunicar-ho als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya”.