Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró augmenta la protecció dels esgrafiats de les façanes com a patrimoni històric i artístic de la ciutat

Escoltar

Mataró augmenta la protecció dels esgrafiats de les façanes com a patrimoni històric i artístic de la ciutat

El Ple aprova inicialment una modificació del Pla especial del Patrimoni

L’Ajuntament de Mataró ha iniciat els tràmits necessaris per augmentar la protecció dels esgrafiats de les façanes, un element patrimonial característic de molts edificis situats principalment al centre històric i a la zona més antiga de l’Eixample. Els esgrafiats són un tipus de decoració mural consistent en un sobreposat de material més o menys dur que, amb una eina d’acer punxant anomenada estilet, es ratlla contornejant un dibuix sobre qualsevol objecte o paret.

 

La Secció de Patrimoni del Servei d’Urbanisme ha dut a terme un estudi sobre els esgrafiats amb la col·laboració de l’artista mataroní Santi Estrany i Castany, autor de moltes d’aquestes obres. L’estudi ha permès valorar l’estat dels esgrafiats a les façanes de la ciutat i les mesures de protecció necessàries per evitar la seva progressiva desaparició.

 

Com a resultat d’aquest estudi, que es va presentar a l’abril al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, l’Ajuntament impulsa:

 

-         Una modificació puntual del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró per garantir la conservació dels esgrafiats que ja tenen algun tipus de protecció i ampliar-ne el catàleg existent. El Ple municipal va aprovar ahir inicialment aquesta modificació.

 

-         Una modificació de l’Ordenança de Llicències, que es tramitarà de manera paral·lela a la modificació del Pla especial. Establirà l’obligatorietat de deixar constància documental de tots els esgrafiats de façana si s’ha de tramitar un projecte d’enderroc.

 

 

La modificació del Pla especial del Patrimoni

 

A partir de l’entrada en vigor de la modificació que ara està en tràmit el Pla especial del Patrimoni contemplarà quatre àmbits d’intervenció respecte els esgrafiats:

 

Esgrafiats situats en façanes catalogades: a Mataró hi ha 88 edificis amb la façana catalogada. Qualsevol intervenció en aquestes façanes mantindrà i restaurarà els esgrafiats existents. 


 


Esgrafiats situats en façanes d’edificis de carrers catalogats: a Mataró hi ha 49 carrers catalogats. En aquells edificis on es facin obres de reforma de façana s’hauran de mantenir els esgrafiats. Als immobles on procedeixi l’enderroc de la façana s’haurà de deixar constància documental dels esgrafiats existents. 


 


Esgrafiats d’especial interès o entitat: es proposa ampliar el catàleg del Pla especial del Patrimoni amb la incorporació de 10 plafons esgrafiats situats en façanes que no estan ni en edificis catalogats ni en carrers catalogats, però que tenen prou entitat per adjudicar-los el nivell de protecció H (protecció documental). Es tracta de 7 esgrafiats de Santi Estrany, 1 esgrafiat de Jordi Cuyàs, 1 esgrafiat d’en Parés de Mataró i 1 esgrafiat d’Eduard Alcoy. En cas d’enderroc de l’edifici, caldrà deixar constància documental; en cas de reforma, caldrà restaurar l’esgrafiat. 


 


Esgrafiats situats en façanes i/o carrers no catalogats: es proposa deixar constància de la resta d’esgrafiats mitjançant la confecció d’un annex al Pla especial del Patrimoni, a mode d’inventari. 


 


Amb motiu de la tramitació de la modificació del Pla especial se suspèn l’atorgament de llicències i tramitacions que comportin intervenció en esgrafiats. La suspensió no afectarà als projectes que siguin compatibles tant amb la normativa vigent com amb la modificació del Pla especial proposada.

 

L’Ajuntament obre un període d’informació pública d’un mes en relació a la modificació. També sol·licitarà informe al respecte al Departament de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. Abans que la modificació del Pla especial entri en vigor haurà de superar l’aprovació provisional, a càrrec de l’Ajuntament, i l’aprovació definitiva per part de la Generalitat.