Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró disposarà d’un Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE) per a dones en situacions de violència masclista

Escoltar

Mataró disposarà d’un Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE) per a dones en situacions de violència masclista

El CIE s’instal·larà al carrer Blai Parera per donar servei a tres comarques

L’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, signaran un acord per establir un Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE) a Mataró. La Generalitat de Catalunya és la titular d’aquest servei que va adreçat a les dones i llurs fills que han estat o es troben en situacions de violència masclista.
El CIE de Mataró s’instal·larà als baixos del número 6 del carrer Blai Parera on fins ara estava el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de l’Ajuntament de Mataró. Aquest servei municipal es traslladarà provisionalment a les instal·lacions de la Fundació Hospital a l’espera del trasllat definitiu, al mes d’abril, als baixos de Tres Roques, centre de formació permanent.


 

Els Centres d’Intervenció Especialitzada (CIE) són serveis especialitzats que ofereixen una atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació a les dones que han estat o estan en situació de violència masclista i llurs fills a càrrec. Per accedir a aquest servei, les demandes han de venir derivades de l’atenció primària de salut, de l’atenció primària social, les oficines d’atenció a la víctima del Departament de Justícia, els serveis d’atenció i informació a les dones i d’altres unitats que determini la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Actualment hi ha CIEs al Gironès, al Baix Llobregat, a les Terres de l’Ebre, a Igualada i a Lleida.

 

 

El CIE de Mataró

 

El Centre d’Intervenció Integral de Mataró oferirà atenció integral i recursos per al procés de recuperació de les dones i dels seus fills a càrrec que han patit o pateixen una situació de violència masclista de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. També s’incidirà en la prevenció d’aquesta problemàtica, la sensibilització de la població i la implicació de la comunitat. Els professionals que integraran el CIE conformaran un equip multidisciplinar integrat per psicòlegs, treballadors socials, advocats i titulats en educació social i inserció laboral.

 

Segons el marc normatiu vigent, els objectius del CIE són:

 

- Oferir a les dones i els seus fills una informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa.

- Proporcionar a les dones i als seus fills una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut.

- Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència.

- Potenciar programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.

- Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.

 

Les actuacions previstes per assolir aquests objectius al CIE són les següents:

 

- Atendre les demandes que presentin les dones en diferents aspectes com el psicològic, el jurídic, el social o el laboral, entre d’altres, amb la garantia de la confidencialitat i el respecte.

- Acompanyar la dona en la presa de decisions i en el procés de recuperació, així com decidir, o no, l’accés a d’altres recursos.

- Tramitar ajuts específics d’habitatge, econòmics i/o educatius quan sigui convenient.

- Dissenyar i portar a terme programes de recuperació biopsicosocial de llarga durada per poder reparar els danys ocasionats per les diverses situacions de violència que contemplin l’atenció individual i de grup.

- Oferir un espai terapèutic als fills de les dones que es troben en processos de recuperació amb l’objectiu de minvar l’impacte del dany patit i per evitar que la violència passi de generació a generació.

- Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos complementaris per garantir el procés de recuperació de cada dona, oferint col·laboració, informació i assessorament.

- Realitzar un seguiment individualitzat de tots els casos que requereixin de derivacions específiques.

- Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de les violències envers les dones. 

El CIE de Mataró està previst que entri en funcionament durant el primer trimestre de l’any 2011.