Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’adhereix a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010

Escoltar

Mataró s’adhereix a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010

També s’aprova al Ple donar suport a l’Any Internacional de la Biodiversitat

El Ple ordinari celebrat dijous passat va aprovar adherir-se a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010, secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, dedicada a la promoció de polítiques locals per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat i la conservació del patrimoni natural, i donar suport als actes de celebració de l’Any Internacional de la Biodiversitat aprovant una proposta de resolució conjunta de tots els grups municipals.La proposta íntegra és la següent:


 

“Les Nacions Unides han declarat l'any 2010 com “Any Internacional de la Biodiversitat”, just l'any en el qual la comunitat internacional s'havia fixat l'objectiu de detenir la pèrdua de biodiversitat en la terra.

 

L'Assemblea General de la ONU, amb la finalitat d'atreure l'atenció internacional al problema de la pèrdua contínua de la biodiversitat, pretén aprofitar aquesta commemoració per a posar en evidència la importància de la diversitat biològica en la vida humana, reflexionar sobre els nostres assoliments en la conservació de la naturalesa i posar de manifest la necessitat de redoblar els nostres esforços per reduir significativament el ritme de pèrdua de biodiversitat que existeix en el planeta, instant a tot el món a treballar per a salvaguardar-la.

 

El Conveni sobre Diversitat Biològica reconeix la funció essencial de les comunitats locals en la conservació de la biodiversitat. Especialment, les autoritats locals estan en una posició preeminent per sensibilitzar a l'opinió pública sobre temes relacionats a la biodiversitat i per a adoptar mesures que afecten directament a la qualitat del medi ambient i el benestar de la població. La pèrdua de la diversitat biològica influeix negativament sobre múltiples aspectes de la nostra vida quotidiana. Els governs locals ocupen un paper fonamental en el desenvolupament econòmic, social, ambiental i cultural del nostre país i de les seves regions.

 

És l'Administració més propera i que millor coneix els problemes dels ciutadans i des de la seva escala d'actuació local i en funció de les seves possibilitats i competències, tenen l'obligació moral de participar en la cura i manteniment de la naturalesa més propera. Potser una de les solucions per a fomentar la seva conservació, en la qual es duu treballant molt temps, és la posada en valor econòmic de la biodiversitat. Aquesta valorització té una evident projecció en la creació d'ocupació en les zones especialment castigades pel drama de l'atur. La naturalesa ha de ser un aliat en aquests moments de crisi i pot contribuir a superar aquest període difícil. A Europa, on un de cada sis ocupacions surten de medi ambient, es confirma aquesta tesi. Durant aquest any 2010, els governs i organismes internacionals han d'analitzar la situació en la qual es troba el patrimoni biològic del nostre planeta.

 

L'Assemblea General de Nacions Unides debatrà al setembre d'aquest any els objectius post 2010 en matèria de biodiversitat i a l'octubre se celebrarà en la ciutat de Nagoya (Japó) la 10a Conferència de les Parts del Conveni de Diversitat Biològica, en la qual han de fixar-se objectius a llarg termini per a la diversitat biològica el 2050, així com una sèrie d'objectius intermedis per a 2020.

 

D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró va aprovar l’any passat el Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 de Mataró que inclou la línia estratègica de “Preservar la biodiversitat i gestionar els sistemes agroforestals”que s’estructura en tres programes orientats vers actuacions de protecció i propostes de gestió, incloent-hi un últim programa de prevenció de riscos naturals. Mataró té una notable diversitat d’hàbitats fruit de la varietat de sistemes naturals que conviuen al municipi, des dels ecosistemes boscosos del Parc del Montnegre i el Corredor fins al sistema litoral i l’alguer, passant per la zona agrícola de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix i la xarxa de rieres, algunes d’elles de molta entitat. Els sistemes naturals juguen un paper important en la lluita contra el canvi climàtic, gràcies al seu efecte absorbidor del CO2, i en pateixen directament els efectes amb unes conseqüències encara poc conegudes.

 

Per aquests motius i d’acord als objectius plantejats en l’Any Internacional de la Biodiversitat 2010, demanem que es sotmetin a la consideració del Ple l’aprovació dels següents:Acords:

 

1.- Manifestar el suport a l´Any Internacional de la Diversitat Biològica i a les a les accions i activitats que es portin a terme per tal de frenar la pèrdua de biodiversitat.

 

2.- Adherir-se a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
3.- L’Ajuntament de Mataró aprofitarà la celebració de l’Any Internacional de la Diversitat Biològica per a millorar la consciència pública sobre la importància de salvaguardar la diversitat biològica i també sobre les amenaces subjacents a la biodiversitat, mitjançant la promoció d’activitats de sensibilització a nivell local.

 

4.- L’Ajuntament de Mataró incrementarà, en la mesura de les seves capacitats, la difusió dels assoliments arribats amb activitats, que ja han estat realitzats o que estiguin en desenvolupament en el municipi, promovent solucions innovadores per a reduir les amenaces a la biodiversitat.

 

5.- L’Ajuntament de Mataró encoratjarà als veïns i les organitzacions que actuïn en l'àmbit municipal a participar i prendre, de manera immediata, les mesures necessàries per a detenir la pèrdua de la biodiversitat.

 

6.- L’Ajuntament de Mataró estarà pendent del diàleg, dels objectius post 2010 en matèria de biodiversitat i de les mesures que s’han d'adoptar en el període posterior a 2010, per a incorporar-les a la seva agenda de manera prioritària.”