Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’adhereix al programari de gestió SIPCAT per als cossos de seguretat i emergències a través d’un conveni

Escoltar

Mataró s’adhereix al programari de gestió SIPCAT per als cossos de seguretat i emergències a través d’un conveni

El sistema pretén millorar l’eficiència i optimitzar els recursosL’alcalde, Joan Antoni Baron, ha signat avui un conveni de col·laboració mitjançant el qual Mataró s'adhereix al programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT. El conveni ha estat prèviament signat pel secretari de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, Joan Delort, que serà representat a l’acte pel sotsdirector general de Coordinació de Policies de Catalunya, Carles Sánchez.
Què és el SIPCAT?

 

Es tracta d’un programari de gestió dissenyat per la Generalitat de Catalunya amb l’objecte d’optimitzar recursos i millorar l’eficiència i la gestió operativa dels cossos destinats a les emergències i a la seguretat.

 

El SIPCAT facilita la coordinació i l’intercanvi d’informació amb altres cossos i entitats administratives, mitjançant la connexió al sistema de comunicació de la xarxa Rescat i al 112.

A més, proporciona un sistema d’informació policial que permet planificar i orientar les polítiques de seguretat, i que facilita la prestació homogènia de serveis a la ciutadania en el conjunt del territori.

Avantatges del programari de gestió

 

L’adhesió al programari suposa, per a l’Ajuntament de Mataró, i més específicament per a la Policia Local de Mataró, una sèrie d’avantatges perceptibles des de tres vessants:

 

. Vessant operativa: el desenvolupament del programari ha comptat amb la col·laboració de diferents policies locals per a què s’adapti a les necessitats operatives reals d’aquests cossos de seguretat. És un programa fet a mida en funció de l’anàlisi prèvia de necessitats detectades, tant a nivell d’actuació local com d’homogeneïtzació dels procediments i sistemes de tots els cossos que operen al país.

 

. Vessant tecnològica: permetrà disposar de totes les evolucions i adaptacions del programari, que es corresponen amb les tres fases de desenvolupament i les futures evolucions que es determinin.

 

. Vessant econòmica: l’adhesió i les futures versions del programari no suposen cap cost per a l’Ajuntament, i a més permet estalviar els imports de les quotes dels aplicatius actuals i les quotes de connexió al Sistema d’Informació Policial (bases de dades conjunta amb el Cos de Mossos d’Esquadra, on s’introdueixen totes les diligències penals), ja que aquesta comunicació es farà directament mitjançant el SIPCAT.

 Principals funcionalitats

 

El nou programari té aplicacions i funcionalitats que es poden aplicar en els següents àmbits:1. La gestió de serveis operatius i administració: inclou les activitats de la gestió operativa, com ara el registre d’entrades i la gestió de denúncies i actes d’intervenció, així com aquelles activitats associades a la gestió administrativa interna.

 

2. La direcció estratègica i planificació: el pla de seguretat, els plans operatius de seguretat, la carta de serveis, el quadre de comandament integral dels serveis de policia i les estadístiques d’activitat.

 

3. Les eines addicionals de suport operatiu: els serveis de gestió indirectes com ara la gestió de dipòsits, de grues i de l’espai públic.

 

4. L’administració del sistema: afecta a la gestió d’usuaris, la configuració de les plantilles, els informes, els llistats, entre d’altres.

 

5. La gestió del coneixement: en aquest apartat s’inclou tot allò que té relació amb la gestió del coneixement; per exemple: la normativa legal aplicable, els procediments normalitzats de treball de les policies locals, la intranet corporativa etc.

 

6. Altres instruments: s’inclou la compatibilitat per a la integració amb eines de mobility/pda, ora/parquímetres /pda, Catcert (certificació electrònica denúncies), Gesit (gestió electrònica de serveis i tràmits. També s’inclouen les connexions externes amb el sistema d’informació geogràfica corporativa, la integració amb el SIP i amb el 112.

 Calendari d’implementació

 

El programari s’implantarà en tres fases, que es corresponen amb les funcionalitats disponibles segons les versions de cada fase, les quals es detallen a continuació:

 

. Fase inicial: Programari local. Implantació prevista abans del 31 de desembre d’enguany.

. Fase intermèdia: Programari web. Implantació prevista a partir del 5 de maig de 2011.

. Fase definitiva: Programari web interconnectat. Implantació prevista a partir de l’1 de setembre de 2011.

 

 

Requisits d’accés al SIPCAT

 

Per tal de fer efectiva la incorporació al SIPCAT, les policies locals han d’estar integrades prèviament a la xarxa RESCAT, que és la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya, requisit que Mataró compleix des de desembre de 2007. Igualment és necessari l’adquisició d’una sèrie d’equipaments (de mobiliari, programari i de connectivitat) dels quals ja disposa l’Ajuntament de Mataró.