Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró, Tordera i el Departament de Treball impulsen mesures de suport per a persones desocupades del sector del tèxtil

Escoltar

Mataró, Tordera i el Departament de Treball impulsen mesures de suport per a persones desocupades del sector del tèxtil

Es destinen 650.000 € per reincorporar al mercat de treball a 288 aturats

La consellera de Treball, Mar Serna, l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, i l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, han mantingut avui una reunió de treball per fer el seguiment de les mesures de suport a la recol·locació de 288 persones afectades per expedients de regulació d’ocupació d’empreses del tèxtil de la comarca del Maresme.


 

Un total de 650.000 €, aportats en un 40% pel Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, un 10% pels ajuntaments de Mataró i Tordera, i un 50% per la Unió Europea amb càrrec al Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG), es destinen per l’aplicació de les mesures en aquests municipis.

 

Globalment, la quantitat aportada a les comarques de l’Alt Penedès, Barcelonès, Bages, Gironès, La Garrotxa, Ripollès, La Selva, Maresme i Vallès Occidental incloses en els ajuts del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) és de 2.244.000 €, que revertirà en mesures de suport a la recol·locació de 1.007 persones.

 

Aquesta acció concreta a la comarca del Maresme no és l’única que porta a terme el Departament de Treball sinó que s’afegeix a les que també implementen els ajuntaments, entitats locals i centres col·laboradors de les comarques amb el suport del Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per generar llocs de treball i millorar l’ocupabilitat de les persones que es troben en atur o en risc d’exclusió social.

 

 

El tèxtil: Un sector madur

 

El sector tèxtil autòcton va entrar en una fase de maduresa econòmica després d’expirar l’Acord Multifibras de l’Organització Mundial del Comerç a finals de 2004. Des de llavors, gairebé s’han duplicat les importacions en la UE d’articles tèxtils procedents de països amb menors costos.

 

Els productors de la Unió Europea, inclosos els catalans, s’han enfrontat a un mercat molt competitiu, i una gran part de producció europea s’ha deslocalitzat a països on els costos són inferiors, especialment Xina i India.

 

 

El perfil de les persones afectades

 

El perfil de les persones afectades pels expedients és el d’una persona (53% homes i 47% dones), majoritàriament del país, que té entre 25 i 54 anys ( 80%), però amb una important quantitat de persones amb una edat d’entre 55 i 64 anys (17%).

 

Les persones afectades tenen un perfil qualificat en el món de l’empresa tèxtil però això no implica necessàriament que tinguin una elevada formació. De fet, aproximadament la meitat de les persones tenen un perfil “d’operadors/es de maquinària tèxtil”, i gairebé un 10% a persones que conformen el grup de “peons”, ocupació per la que no és necessari un nivell formatiu alt ni proporciona la polivalència dels perfils més especialitzats.

 

Per últim, un altre perfil el formen els de les persones amb ocupacions associades a nivells formatius alts, ja sigui com a encarregats/es, supervisors/es d’operaris/es, o fins i tot directius o tècnics amb llocs de treball de responsabilitat.

 

 

Les mesures de suport a la comarca del Maresme

 

A la comarca del Maresme, les persones que es poden beneficiar de les mesures per a la recol·locació són 288 procedents d’expedients de regulació d’ocupació de 5 empreses del sector tèxtil del Maresme.

 

En concret, són les empreses(Tintes Casabella SL, Sans Branded Apparel SLU, Tints Mataró SL, Canet Punt SA, Fibracolor i Indepunt SA).

 

En el període d’implementació de les mesures de suport a la recol·locació, un total de 123 persones ja s’estan beneficiant dels serveis d’assessorament individual i de formació per trobar feina, millorar la seva ocupabilitat o emprendre una activitat empresarial.

 

En concret, les persones involucrades en el procés de recol·locació han estat entrevistades per tècnics/es i acompanyades en un servei de tutorització individual.

 

Aquesta tutorització està permetent que 123 persones es formin el 2010 en activitats programables com, per exemple, alfabetització informàtica, treball social, zelador/a sanitari/a, vigilant/a de seguretat, sensibilització a l’emprenedoria,  recerca intensiva de feina amb assessorament sobre com fer un currículum, una carta de presentació, preparació d’entrevistes de treball, utilització d’eines d’Internet per trobar feina.

 

 

Treball aconsegueix ajudes pel Maresme a Europa

 

El Departament de Treball va presentar a finals de 2008 a la Comissió Europea una sol·licitud d’ajuda amb càrrec al Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) pel projecte de recol·locació de persones treballadores acomiadades del sector tèxtil de Catalunya, i va ser aprovada rebre a l’octubre d’aquest any

 

L’objectiu del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) es finançar actuacions de recol·locació per a treballadors i treballadores afectats per processos d’acomiadaments en sectors d’activitat que pateixen els efectes de la globalització i la transformació en les pautes mundials del comerç.

 

El FEAG permet la posada en marxa de projectes de suport a la recol·locació per a col·lectius de persones destinatàries procedents d’un conjunt d’empreses clarament identificades (petites i mitjanes empreses d’un sector d’activitat, en aquest cas el tèxtil, o bé una gran empresa més empreses auxiliars), i en finança el 50%.

 

 

Les accions de recol·locació

 

Per aconseguir la recol·locació de les persones afectades pels processos d’acomiadaments de les empreses esmentades anteriorment del sector del tèxtil, el projecte preveu la realització d’accions en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació, amb la implicació de les entitats locals que gestionen aquests tipus de polítiques a les comarques gironines, que permetin assolir la reincorporació al mercat de treball, ja sigui per compte propi o aliè, a les persones afectades.

 

 

Les accions ofertes pels municipis a les persones afectades són les següents:

 

1) Entrevista Inicial. És individual i es realitza per definir el procés d’acompanyament laboral més adequat per a cada treballador/a en funció de cada perfil.

2) Tutorització per a la recol·locació. Un tutor/a acompanya i facilita l’aprenentatge autònom en matèria d’ocupació a la persona fins que troba feina.

3) Recolzament intensiu per a la recerca de feina. A la nova Aula de Recerca Intensiva de Feina, la persona rep el suport de personal tècnic per orientar-la en el procés de recerca i augmentar les possibilitats de trobar-la

4) Qualificació per a la recol·locació. La persona es pot formar a mida en funció del seu projecte professional; formació en sectors emergents al territori i formació en ocupacions amb demanda al territori.

5) Formació a mida de les necessitats de les empreses. La formació es fa a partir de la demanda de les empreses del territori amb compromís de contractació.

6) Tallers d’aprenentatge de competències transversals. Aquesta formació desenvolupa competències que es requereixen en un ampli ventall d’ocupacions, i es posa especial èmfasi en les tecnologies de la informació i la comunicació, per exemple.

7) Promoció de l’ocupació. Promocióde contractes d’obres i serveis a treballadors/es en els àmbits de la prevenció i la cura del medi ambient, els serveis d’atenció a les persones o la valorització i la promoció de la cultura, entre d’altres.

8) Impuls a l’activitat emprenedora. S’ofereix informació, assessorament, recolzament i tutorització específica a aquelles persones que vulguin iniciar una activitat empresarial per compte propi, en concret del programa “Xarxa Inicia per la creació d’empreses” del Departament de Treball.

9) Foment de la iniciativa emprenedora amb majors de 45 anys. Es treballa amb persones sense una idea clara de negoci per treballar en la generació i avaluació d’idees en aquest sentit.