Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró obté un benefici de 6.395 € al 2009

Escoltar

Prohabitatge Mataró obté un benefici de 6.395 € al 2009

L’entitat municipal Prohabitatge Mataró va presentar ahir a la Junta General d’Accionistes els seus comptes corresponents a l’exercici 2009. Prohabitatge Mataró ha finalitzat l’any 2009 amb un benefici de 6.395 €.


 

Aquesta empresa municipal es va constituir amb la voluntat de centralitzar tot el ventall de serveis oferts en l’àmbit de l’habitatge, evitant la dispersió i, per tant, la desorientació dels usuaris.

 

Les seves prioritats són facilitar l’accés a l’habitatge, mitjançant la construcció d’habitatges nous i la col·laboració amb el sector privat, i treballar per a la renovació, actualització i manteniment del parc d’habitatges de la ciutat, contribuint així a la cohesió social.

 

 

Resultats econòmics

 

Prohabitatge Mataró presenta al 2009 un benefici de 6.395 €, mentre que al 2008 va registrar una pèrdua de 131.431 €. Els ingressos d’explotació han augmentat un 39 %, situant-se en els 780 mil euros. Aquesta millora en els resultats es deu principalment a un increment de la facturació a PUMSA i a noves subvencions rebudes per a l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Els ingressos d’explotació provenen de les següents fonts: el 50 % de PUMSA per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d’habitatges, el 34 % provenen de la Generalitat de Catalunya, tant per subvencions com per prestacions de serveis en la tramitació d’ajuts al lloguer i signatura de contractes de lloguer i el 16 % restant prové del lloguer d’habitatges.Prohabitatge Mataró ha gestionat al 2009 169 habitatges de lloguer (propietat de PUMSA), més 19 rebuts en usdefruit de l’Ajuntament.

 

 

Serveis gratuïts relacionats amb l’habitatge

 

Al 2009 des de l’Oficina Local d’Habitatge s’han tramitat 91 ajuts per a rehabilitació (65 al 2008), 358 cèdules d’habitabilitat i inspecció de condicions d’habitabilitat (297 al 2008), i s’han fet 57 Tests d’Edificis (39 al 2008) i 14 Informes Interns d’Idoneïtat (7 al 2008).

 

Procedents tant de la Borsa Jove com de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Socials’han tramitat 1.309 ajuts al lloguer, enfront als 929 del 2008, el que suposa un increment del 41%.

 

Per incorporar-los a les Borses d’Habitatges de Lloguer el 2009 s’han aconseguit 31 nous pisos (s’ha atès a 178 propietaris), fent un total de 146 habitatges gestionats (115 al 2008).El personal d’atenció al públic de Prohabitatge Mataró ha atès 15.766 visites (l’any passat, 11.690), més 5.008 consultes telefòniques (4.856 al 2008).