Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA inicia la primera fase d’enderrocs de l’àmbit de la ronda de Barceló

Escoltar

PUMSA inicia la primera fase d’enderrocs de l’àmbit de la ronda de Barceló

Van començar la setmana passada i està previst que finalitzin a finals de juny

El darrer Consell d’Administració de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), celebrat l’1 de juny, va adjudicar la primera fase de les obres d’enderroc de l’illa delimitada pels carrers dels Germans Thos i Codina, ronda de Barceló i la carretera N-II. Aquest àmbit correspon a l’illa 1 del polígon 1 del Pla de Millora Urbana (PMU) de Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt.

 

Els treballs d’enderroc han estat adjudicats a l’empresa Erri-Berri SL i el treballs per retirar la uralita que hi ha al sostre d’algunes de les edificacions a una empresa especialitzada, Gestión Desamiantados, SL. Les feines es van iniciar la setmana passada i està previst que finalitzin a finals del mes de juny.

 

Les finques i instal·lacions que s’estan enderrocant se situen a la ronda de Barceló, des del número 72 al 100, i són construccions incompatibles amb els futurs usos previstos en el PMU. Els enderrocs es duen a terme en dues fases i s’ha tingut en compte en tot moment la regulació del trànsit i dels vianants.

 

Amb aquesta actuació quedarà lliure la parcel·la on està prevista, segons el planejament urbanístic, la construcció de la torre Barceló, destinada a usos residencials, comercials i terciaris.

 

 

Antecedents

 

El PMU de Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt va ser aprovat definitivament per la Generalitat el 25 de gener de 2007. A finals de 2008 es va decidir delimitar el Pla de Millora en dos polígons d’actuació per poder fer una gestió esglaonada del sector i desenvolupar urbanísticament els dos àmbits a ritmes diferents.

 

El 28 d’abril de 2009 l’Ajuntament va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 1 del sector Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt, presentat per PUMSA, en la seva condició d’administració actuant del sector.

 

El polígon 1 és discontinu i afecta a una superfície total de 30.519 m2 dividida en dos àmbits. El primer àmbit, amb una superfície de 20.890 m2, està delimitat per les tres illes situades al llarg de la ronda de Barceló entre els carrers de Casto Méndez Núñez i l’avinguda del Maresme. El segon àmbit és l’illa Fàbregas i de Caralt, amb 9.629 m2, on es preveu la instal·lació d’El Corte Inglés. A més de la torre Barceló, en el desenvolupament d’aquest polígon discontinu també està prevista la implantació del centre comercial, un aparcament públic, sòl qualificat per a equipaments, espais lliures i habitatges.

 

El polígon 2, amb 9.192 m2, està format per les dues illes que estan situades a la zona superior de la ronda de Barceló, entre el Camí Ral i el carrer de Casto Méndez Núñez.