Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quatre projectes tecnològics permetran a l’Ajuntament avançar en la modernització de l’Administració local

Escoltar

Quatre projectes tecnològics permetran a l’Ajuntament avançar en la modernització de l’Administració local

Es milloraran infraestructures i aplicacions per donar un servei més eficient

L’Ajuntament de Mataró durà a terme aquest any quatre projectes tecnològics finançats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local que tenen com a objectiu avançar en la modernització de l’Administració local. Es tracta de dos projectes de subministraments i dos de contractació de serveis, que s’han presentat aquest matí a la Comissió Informativa de Serveis Centrals.

 

Està previst que els plecs de clàusules econòmiques administratives i tècniques per adjudicar aquests subministraments i serveis s’aprovin a la propera Junta de Govern Local, prevista per al 15 de febrer. Els projectes hauran de superar els tràmits de licitació i adjudicació a una empresa especialitzada abans d’iniciar-se la seva execució.

 

En concret, es tracta de les següents actuacions:

 

 

Desplegament d’una xarxa sense fils (Wi-Fi) municipal

 

La xarxa serà per a usos interns de l’Ajuntament. L’objectiu del projecte és millorar la xarxa de comunicacions pròpia, tant pel que fa a l’interior dels edificis municipals com per als usuaris corporatius de dispositius mòbils. Permetrà l’accés sense costos directes a aplicacions corporatives, així com interconnectar dispositius i instal·lacions.

 

A nivell tècnic, la xarxa Wi-Fi utilitzarà protocols estàndard 802.11 a/b/g/n en freqüències lliures (2,4Ghz, 5,4 Ghz). Proporcionarà una alta disponibilitat, un accés ràpid i fiable a la informació i el desenvolupament de nous serveis. El desplegament inicial preveu uns 25 punts d’accés exteriors i 5 punts accés interiors, aprofitant xarxes de fibra òptica ja existents. L’objectiu és ampliar la cobertura progressivament per ús corporatiu i que aquest primer desplegament serveixi com a prova pilot per valorar la viabilitat en el futur d’una xarxa sense fils per ús ciutadà.

 

Es preveu que el projecte tingui un termini d’execució de 6 mesos. El pressupost d’execució és de 180.000 € (IVA inclòs).

 

 

Ampliació dels sistemes d’emmagatzematge de la informació

 

Les necessitats d’emmagatzematge de la informació en format digital generada pel mateix Ajuntament han crescut en els darrers anys. Per aquest motiu, és necessari reorganitzar i ampliar els sistemes d’emmagatzematge actuals i adquirir nous equipaments. En concret, el projecte preveu:

 

-         Adquirir una nova cabina de discs durs per ubicar-hi els servidors d’arxius

-         Augmentar la capacitat de la màquina que fa les còpies de seguretat

-         Ampliar el disc dur del servidor de contingència

-         Renovar els programes que ajuden a la gestió de l’emmagatzematge

 

El projecte té un pressupost de 160.000 € (IVA inclòs). Es preveu que estigui desenvolupat en un termini aproximat d’un mes i mig.

 

 

Accés als serveis en línia mitjançant dispositius mòbils

 

L’objectiu és adaptar alguns dels serveis oferts per l’Ajuntament, tant de consulta com tràmits, per al seu ús en dispositius mòbils (telèfons mòbils, PDA). Així mateix, també es preveu desenvolupar un sistema de notificacions, avisos i alertes mitjançant l’ús de missatges SMS. En concret, els serveis que s’adaptaran perquè puguin ser visualitzats a través dels mòbils seran:

 

-         Consulta i descàrrega de documentació pública del perfil del contractant que es pot consultar al web municipal

-         Accés a la Carpeta Ciutadana

-         Entrada i consulta de comunicats a la Bústia d’incidències, queixes i suggeriments

-         Resposta als comunicats de la Bústia mitjançant missatgeria SMS

-         Tràmits en línia que no requereixen firma digital ni identificació mitjançant certificat.

 

El pressupost d’aquest projecte és de 90.000 € (IVA inclòs). La implantació dels nous serveis té un termini d’execució aproximat de 6 mesos.

 

 

Implantació de la signatura digital en aplicacions de gestió de processos

 

El projecte consisteix en adaptar diferents procediments administratius que duu a terme l’Ajuntament a la implantació de la signatura digital. L’objectiu és que els funcionaris o càrrecs responsables d’autoritzar els diferents procediments puguin signar els documents en format electrònic. D’aquesta manera es podrà prescindir del traspàs de documentació en paper entre diferents serveis municipals per a la seva tramitació i signatura manuscrita, els processos seran més àgils.

 

Els procediments on s’implantarà la signatura digital són el registre de decrets, les llicències d’obres, les llicències d’activitats, els expedients de disciplina i el procediment administratiu comú. El projecte inclou el desenvolupament a mida de les noves funcionalitats, la posada en marxa del sistema i la formació per al personal. El pressupost per aquest projecte és de 80.000 € (IVA inclòs). El termini d’execució previst és de 6 mesos.