Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un vial de vianants a l’Eix Valldeix uneix el camí de Santa Rita amb La Cornisa per potenciar els itineraris a peu

Escoltar

Un vial de vianants a l’Eix Valldeix uneix el camí de Santa Rita amb La Cornisa per potenciar els itineraris a peu

El camí està situat al marge esquerre en el sentit de les aigües

El Servei d’Obres de l’Ajuntament ha acabat els treballs de construcció d’un vial de vianants a l’Eix Valldeix, que comunica el camí de Santa Rita amb l’inici de la urbanització La Cornisa. L’objectiu de l’actuació era potenciar els itineraris a peu entre mar i muntanya. L’alcalde, Joan Antoni Baron, té previst presidir demà dissabte 13 de març, a les 17.00 hores, la visita oficial a al nou vial amb motiu de l’acabament de les obres.

 

El denominat Eix Valldeix comparteix traçat amb la riera de Can Bruguera i discorre entre murs i tanques. Està pavimentat però la secció del vial no permetia segregar el trànsit rodat del de vianants. D’altra banda, l’aigua que baixa pel vial quan plou pot arribar a una alçada d’1 metre.

 

Davant d’aquestes situacions, s’ha creat un vial per a vianants segregat del traçat de la riera que permet establir un itinerari de lleure i d’oci des de la ciutat cap al sòl forestal. S’ha fet el moviment de terres, s’han format murs de contenció, s’ha creat una nova xarxa de clavegueram i s’ha dut a terme l’acabat superficial del camí amb sauló.

 

Les obres s’han desenvolupat en un tram de 335 metres.

 

 

Descripció de l’obra

 

Per obrir el nou vial l’Ajuntament ha hagut d’expropiar part de les finques contigües. S’han demolit les edificacions i murs existents, s’han desplaçat els serveis urbans afectats i s’ha netejat i esbrossat tot l’àmbit afectat. A continuació s’han efectuat els moviments de terres i els treballs d’esplanació.

 

El vial de vianants s’ha creat al marge esquerre de l’actual eix en el sentit de les aigües. Queda situat a una alçada d’1 a 1,5 metres respecte a l’eix actual, i separat d’aquest per un talús enjardinat protegit per una escullera de base. Així mateix, s’ha ampliat la calçada actual de la riera perquè tingui una amplada mínima de 6 metres.

 

Els talussos que estan en contacte amb la calçada s’han protegit amb escullera per evitar que la pluja els erosioni. La recollida d’aigües pluvials s’ha previst mitjançant cunetes que abocaran cap a la riera de Can Bruguera. S’han col·locat papereres i també baranes en els trams on era necessari per la verticalitat del talús.