Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una modificació urbanística canvia la qualificació de la finca on se situa la masia catalogada de Can Bartra

Escoltar

Una modificació urbanística canvia la qualificació de la finca on se situa la masia catalogada de Can Bartra

Es redueixen els drets edificatoris però es permetrà la ubicació de 3 habitatges

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment una modificació puntual del Pla General d’Ordenació que afecta a la finca de la Masia Sant Salvador d’Horta, a la zona nord de la urbanització Sant Salvador, al barri de Cerdanyola.

 

La finca té una superfície de 3.308 m² i al seu interior s’aixeca la masia de Can Bartra, una edificació catalogada pel Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró amb nivell de protecció B/v referida a les façanes i volumetria. Es tracta d’un edifici d’estil modernista de finals del segle XIX, que queda integrat amb el terreny i vegetació existents mitjançant un acurat enjardinament.

 

Segons el planejament vigent, la finca està qualificada com a zona d’edificació aïllada en parcel·la petita, de manera que es permet construir habitatges unifamiliars amb una parcel·la mínima de 500 m².

 

 

Objectius de la modificació

 

L’Ajuntament ha impulsat la modificació del Pla General arran de la petició presentada pel propietari de fer tres parcel·les independents per ubicar-hi tres habitatges i, d’aquesta manera, fer front a la càrrega econòmica que suposa el manteniment i restauració del conjunt catalogat per tal de garantir la seva conservació en un futur.

 

La subdivisió de la finca en parcel·les independents malmetria l’entorn de la masia catalogada, donat que cada nova parcel·la hauria de tenir un mínim de façana a carrer. El nou planejament modifica la qualificació urbanística de la finca per convertir-la en zona d’edificació aïllada en parcel·la gran, de manera que es permeti ubicar els 3 habitatges sense subdividir el terreny i amb un accés comú. Així mateix, la modificació reconeix l’actual accés rodat a la finca.

 

Com a conseqüència de la modificació es reduirà de forma sensible l’edificabilitat màxima permesa de la finca, que passa de 2.331 m²st a 1.109 m²st en la nova proposta. La solució, però, dóna resposta tant a la sol·licitud de la propietat com a l’interès públic per a la protecció del bé catalogat, per la qual cosa les dues parts han signat un conveni de col·laboració urbanística que també va ser aprovat ahir pel Ple. La vigència d’aquest acord està vinculada a l’aprovació definitiva del nou planejament.

 

 

Tramitació

 

Després de l’aprovació inicial, la modificació del Pla General haurà de superar el tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, l’aprovació provisional per part del Ple i finalment l’aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.

 

Durant el procés de tramitació es demanarà informe a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i s’informarà sobre la modificació al Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.