Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme ja ha augmentat la seva capacitat de generació elèctrica

Escoltar

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme ja ha augmentat la seva capacitat de generació elèctrica

Una nova turbina transforma en electricitat el vapor de la combustió del rebuigLes millores implementades al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme asseguren el màxim rendiment energètic en la combustió del rebuig resultant de l’exhaustiu pretractament dels residus que es fa a la planta. Un nou grup turboalternador de 2,35 MW s’ha afegit a l’existent de 11,25 MW per augmentar l’energia elèctrica que s’obté de la transformació del vapor obtingut gràcies a la combustió del rebuig. Això farà possible que el Centre pugui produir un total de 115.000 MWh/any d’energia elèctrica, tot i que es reduirà la quantitat de residus que es combustionen.


 

Una part d’aquesta producció (30.000 MWh/any) es destinarà a autoconsum del Centre per fer funcionar la Planta de Resta i la Planta de Recuperació Energètica mentre que la resta, una producció de 85.000 MWh/any serà venuda a la xarxa pública. Això equival al consum anual de 85.000 persones o la suma conjunta de les poblacions de Premià de Mar, El Masnou, Calella i Arenys de Mar.

 

Per assolir aquests resultats s’han dut a terme una sèrie de millores en la Planta de Recuperació Energètica incorporant l'última tecnologia de control de combustió i reducció i control d'emissions.

 

Dintre de les millores del control de combustió destaquem:

 

 - Augment de les superfícies d’intercanvi de calor a les calderes.

- Substitució de tubs existents per nous a diferents parts de les calderes.

- Noves proteccions d’un aliatge especial anticorrossió i de major transferència de calor.

- Augment de la quantitat de vapor generat i adequació del circuit aigua-vapor.

- Nou sistema intel·ligent de regulació de la combustió FuzzEvent.

- Instal·lació d’una càmera tèrmica per visualitzar la combustió dintre la graella.

- Instal·lació de dos Piròmetres IR per línia per optimitzar el procés de la combustió.

- Modificació dels sistemes d’injecció d’aire primari i secundari a les graelles.

 

Dintre de les millores en reducció i control de les emissions destaquem:

 

- Nou sistema SCR (Sistema de reducció catalítica) per a la reducció dels NOx amb injecció d’amoníac.

- Instal·lació de nous analitzadors multigas en continu a la sortida de calderes, addicionals als de final del sistema de depuració.

- Instal·lació d’un nou analitzador en continu de mercuri (Hg) per línia.