Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori dóna suport institucional a l’Any Internacional de les Cooperatives

Escoltar

El consistori dóna suport institucional a l’Any Internacional de les Cooperatives

El Ple de l’Ajuntament celebrat ahir dimecres va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i el PPC, a través de la qual mostra el seu suport al cooperativisme i a la celebració, al 2012, de l’Any Internacional de les Cooperatives.El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:
“Una cooperativa és una empresa propietat dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn.

 

Existeixen cooperatives a tots els sectors de l'economia catalana: l'agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.

 

Al món, més de 800 milions de persones formen part d’una cooperativa. L’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia nacional.

 

A Catalunya existeixen més de 4.000 cooperatives, que generen més de 60.000 llocs de treball i produeixen anualment prop de 7.000 milions d’euros. En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.

 

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives.

 

El missatge de l’Any Internacional: "Les empreses cooperatives construeixen un món millor”, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.

 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Donar suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.

 

Segon.- Manifestem la nostra voluntat de col·laborar amb la Fundació de Cooperadors i les organitzacions representatives del cooperativisme així com per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives, i donarem suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la nostra ciutat durant el 2012.

 

Tercer.- Treballarem per millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals, comptant amb la col·laboració de les organitzacions representatives del propi sector.

 

Quart: Mostrem la nostra voluntat  d’estudiar la incorporació de la Fundació de Cooperadors i  les organitzacions representatives del cooperativisme en els espais consultius i/o de reflexió de caire econòmic i social de l’Ajuntament de Mataró que es creguin convenients.

 

No obstant, el Ple decidirà.”