Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Corte Inglés ratifica el compromís d’adquisició del solar del carrer de Miquel Biada

Escoltar

El Corte Inglés ratifica el compromís d’adquisició del solar del carrer de Miquel Biada

Signa amb PUMSA la pròrroga del contracte de compravenda fins al gener de 2012

En la sessió extraordinària celebrada avui del Consell d’Administració de PUMSA s’ha ratificat el contracte subscrit entre el gerent de PUMSA i el director general a Catalunya d’El Corte Inglés en el qual s’acorda una pròrroga del termini per formalitzar la compravenda de la parcel·la ubicada a la cruïlla entre el carrer de Miquel Biada i ronda d’Alfons XII, on s’ubicarà el gran magatzem de l’operador comercial.


 

En data 2 de juny de 2009, les parts varen signar l’escriptura pública de compromís de compravenda acordant que PUMSA posaria a disposició d’El Corte Inglés la finca indicada en les condicions pactades, en un termini màxim de 2 anys. Arran de la paralització de les obres de desmuntatge de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas i de Caralt dictada l gener de 2010 pel Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Mataró, no s’ha pogut completar les actuacions pendents. Malgrat l’arxiu i sobreseïment lliure del cas el febrer de 2011, queden encara pendents el trasllat de la base de la xemeneia i un tros de paret de la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt i també l’eliminació de les restes del subsòl existents al solar que no estan protegides.

 

Abans d’esgotar-se el termini inicialment previst per al lliurament del solar, les parts han mantingut l’acord de compravenda, prorrogant però el termini fins al 9 de gener de 2012 per poder completar els treballs pendents i altres tràmits i, finalment, transmetre-la a El Corte Inglés amb la finalitat de construir-hi la locomotora comercial.

 

La data de termini d’aquest acord, gener de 2012 coincideix amb la data en la qual està previst iniciar les obres de les promocions de la ronda de Barceló i per tant suposa un calendari coherent que permet agilitar els treballs de desenvolupament del Pla de Millora Urbana (PMU) de Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt.

 

En aquest sentit està previst que el juny de 2012 s’iniciaran els treballs d’urbanització del sector amb un termini d’execució d’un any.

 

 

 

Antecedents

 

El PMU de Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt va ser aprovat definitivament per la Generalitat el 25 de gener de 2007. A finals de 2008 es va decidir delimitar el Pla de Millora en dos polígons d’actuació per poder fer una gestió esglaonada del sector i desenvolupar urbanísticament els dos àmbits a ritmes diferents.

 

El 28 d’abril de 2009 l’Ajuntament va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 1 del sector Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt, presentat per PUMSA, en la seva condició d’administració actuant del sector. 

 

L’1 de juny de 2010, el Consell d’Administració de PUMSA va adjudicar la primera fase de les obres d’enderroc de l’illa delimitada pels carrers dels Germans Thos i Codina, ronda de Barceló i la carretera N-II. Aquest àmbit correspon a l’illa 1 del polígon 1 del Pla de Millora Urbana (PMU) de Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt.

 

Les finques i instal·lacions que es van enderrocar se situen a la ronda de Barceló, des del número 72 al 100, i són construccions incompatibles amb els futurs usos previstos en el PMU. Amb aquesta actuació va quedar lliure la parcel·la on està prevista, segons el planejament urbanístic, la construcció de la Torre Barceló, destinada a usos residencials, comercials i terciaris.