Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una declaració institucional sobre el dret al sufragi dels residents estrangers a les eleccions municipals

Escoltar

El Ple aprova una declaració institucional sobre el dret al sufragi dels residents estrangers a les eleccions municipals

 


El Ple municipal de 8 de setembre va aprovar una declaració institucional presentada pels grups CiU i PSC-PM sobre el dret al sufragi dels residents estrangers a les eleccions municipals.

 

La declaració, que va ser aprovada amb l’abstenció de la resta de grups, no estava inclosa en l’ordre del dia inicial del Ple, però va sotmetre’s a votació com a alternativa a una moció de Plataforma per Catalunya (PxC) que no va prosperar i que pretenia instar el govern de l’Estat a no signar el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.

 

El text íntegre de la declaració institucional aprovada és el següent:

 

“En els darrers anys la ciutat de Mataró ha vist incrementada la seva població entre altres factors per l’arribada de persones procedents d’altres països. Actualment, a Mataró hi conviuen més de 124.000 persones de més d’un centenar de nacionalitats. Aquesta realitat posa de manifest que la nostra societat ha d’afrontar nous reptes en la gestió de la convivència i la cohesió social com a conseqüència del increment de la seva diversitat cultural i ciutadana.

 

L´Ajuntament de Mataró emmarca les polítiques de promoció de la convivència i la cohesió social en el respecte als principis i valors democràtics, la garantia dels drets i deures de tota la ciutadania, la igualtat d’oportunitats i promou la participació ciutadana com a mecanisme per afavorir l’arrelament social i el compromís cívic entre totes les persones residents a la ciutat amb independència del seu origen o qualsevol altra condició.

La possibilitat d'exercir el dret a vot en les eleccions municipals per part de ciutadans estrangers extracomunitaris, només pot ser acordada a partir del que estableix la Constitució i el nostre ordenament jurídic, atenent a principis d’estricta reciprocitat recollida en els corresponents tractats bilaterals.

El marc competencial vigent estableix que la regulació del dret per a l’exercici del sufragi dels residents estrangers correspon a l´Estat, no obstant, les decisions adoptades en aquest àmbit afecten a nivell local i els municipis no haurien de quedar exclosos en el procés de deliberació i presa de decisions al voltant d’un assumpte d’especial incidència en la gestió de la governabilitat a nivell local.

 

 

Per tot això, els grups municipals signants prenen els següents acords:

 

1.      Sol·licitar a l’Administració de l’Estat que, en l’exercici de les seves competències respecte a la regulació del dret a sufragi dels residents estrangers, ponderi la totalitat dels interessos implicats i tingui en compte la participació de les entitats municipalistes.

 

2.      Comunicar aquests acords al President del Govern de l’Estat, al President del Congrés dels Diputats, al President del Senat, al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, al President de la Federació de Municipis de Catalunya i al President de l’Associació Catalana de Municipis.”