Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple del cartipàs aprova el nomenament dels representants a diversos organismes, empreses públiques i entitats

Escoltar

El Ple del cartipàs aprova el nomenament dels representants a diversos organismes, empreses públiques i entitats

Els plens seran els primers dijous de cada mesAhir, dijous 14 de juliol, va tenir lloc el primer Ple extraordinari del mandat després de la constitució del nou Consistori, conegut com el Ple del cartipàs.


 

L’alcalde, Joan Mora, va sotmetre a votació les seves propostes sobre el règim de sessions del Ple, que seran els primers dijous de mes, el nombre i composició de les comissions municipals informatives, i els nomenaments dels representants als diferents organismes, empreses públiques i entitats.

 

D’aquesta manera es completa el cartipàs establert a partir del nomenament per part de l’alcalde dels tinents d’alcalde i consellers delegats del nou Govern municipal format per CiU.

 

En  primer lloc, el Ple va aprovar crear quatre comissions informatives municipals permanents, corresponents a les quatre àrees en les quals s’organitza l’Ajuntament, i dues d’especials.

 

 

Comissions informatives permanents

 

. CIM Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana

 

Es tractaran tots els temes referits a l’àmbit de l’Àrea de Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Estudis i Planificació Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informàtica i Telecomunicacions i Atenció Ciutadana.

 

Presidenta:

Carolina Soler (CiU). Suplent: Miquel Rey (CiU)

 

Vocals:

Montserrat López (PSC). Suplent: M. Carme Maltas (PSC)

Berta Azpericueta (PP). Suplent: José Manuel López (PP)

Mónica Lora (PxC). Suplent: Juan Gabriel Ponce (PxC)

Conxita Calvo (ICV-EUiA). Suplent: Esteve Martínez (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria (CUP)

 

. CIM Àrea de Participació i  Serveis a les Persones

 

Es tractaran els temes referits a l’Agència de Suport a l’Associacionisme, Civisme, Mediació comunitària, Nova Ciutadania, Cooperació i Desenvolupament i temes de Comunicació que requereixin anar a Comissió Informativa Municipal, Família, Benestar Social, Salut i Consum.

 

A més de les propostes procedents de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), de l’Institut d’Esports (IE) i de l’Institut Municipal d’Educació (IME) que siguin objecte de consideració pel Ple.

 

President:

Joaquim Fernàndez (CiU). Suplent: Pere Galbany (CiU)

 

Vocals:

Ivan Pera (PSC). Suplent: Carlos Fernández (PSC)

Florentina Torres (PP). Suplent: José Manuel López (PP)

Mónica Lora (PxC). Suplent: Juan Gabriel Ponce (PxC)

Conxita Calvo (ICV-EUiA). Suplent: Esteve Martínez (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria (CUP)

 

 

. CIM Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

 

Es tractaran els temes referits a l’àmbit de Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa i Ocupació, Universitat, Promoció Internacional i Agermanaments.

 

A més de les propostes procedents de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM).

 

President:

Miquel Rey (CiU). Suplent: Marcel Martínez (CiU)

 

Vocals:

M. Carme Maltas (PSC). Suplent: Carlos Fernández (PSC)

José Luis Calzada (PP). Suplent: José Manuel López (PP)

Mónica Lora (PxC). Suplent: Juan Gabriel Ponce (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA). Suplent: Conxita Calvo (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria (CUP)

 

 

. CIM Àrea de Serveis Territorials i Via Pública

 

Es tractaran els temes referits a l’àmbit d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Obres i Serveis i Manteniment, i els assumptes relacionats amb l’Àrea de Via Pública.

 

Presidenta:

Montserrat Rodríguez (CiU). Suplent: Núria Calpe (CiU)

 

Vocals:

Francesc Melero (PSC). Suplent: Juan Antonio Ciller (PSC)

Marco Antonio Fernández (PP). Suplent: José Manuel López (PP)

Mónica Lora (PxC). Suplent: Juan Gabriel Ponce (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA). Suplent: Conxita Calvo (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria (CUP).

 

 

Comissions informatives especials

 

. Comissió Especial de Comptes

 

Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes de la corporació.

 

Presidenta:

Carolina Soler (CiU). Suplent: Miquel Rey (CiU)

 

Vocals:

Montserrat López (PSC). Suplent: M. Carme Maltas (PSC)

José Manuel López (PP). Suplent: Marco Antonio Fernández (PP)

Mónica Lora (PxC). Suplent: Juan Gabriel Ponce (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA). Suplent: Conxita Calvo (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria (CUP)

 

 

. Comissió Especial d’Organització

 

Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana.

 

President:

Joaquim Fernàndez (CiU). Suplent: Marcel Martínez (CiU)

 

Vocals:

Carlos Fernández (PSC). Suplent: Montserrat López (PSC)

José Manuel López (PP). Suplent: Florentina Torres (PP)

Mónica Lora (PxC). Suplent: Juan Gabriel Ponce (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA). Suplent: Conxita Calvo (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria (CUP).

 

 

Altres nomenaments i representants

 

La resta de nomenaments aprovats pel Ple es poden consultar a l’apartat d’Organització Institucional del web municipal a partir de dilluns.