Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple sol·licita a la Generalitat que compleixi els acords sobre el finançament de les escoles bressol

Escoltar

El Ple sol·licita a la Generalitat que compleixi els acords sobre el finançament de les escoles bressol

El Ple celebrat ahir dimecres 2 de novembre va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup municipal de la CUP en què manifesta la seva disconformitat amb les retallades de subvencions destinades a les escoles bressol, i es demana a la Generalitat de Catalunya que mantingui els acords compromesos per al finançament d’aquest servei.
El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:

 

“Mataró disposa de nou escoles bressol de titularitat municipal que ofereixen el primer cicle d’educació infantil. El correcte funcionament d’aquest servei depèn, en gran part, del suport econòmic que la Generalitat proporciona a l’Ajuntament. A més, cal recordar que els serveis d’aquest tipus són desenvolupats per l’Administració local per tal de donar cobertura a les necessitats de les famílies i dels infants, però que en cap cas són d’obligada prestació per part dels ajuntaments. Dit d’una altra manera, l’Administració local està assumint serveis que hauria de prestar la Generalitat de Catalunya.

 

El nostre Ajuntament es fa càrrec d’una part important de les despeses d’aquests serveis, fet que suposa una consignació elevada en el conjunt dels nostres pressupostos. En canvi, l’aportació de la Generalitat de Catalunya mai no ha respost al nivell de la responsabilitat que hauria de tenir en aquest tipus de servei.

 

La Generalitat ha aplicat, de forma unilateral, retallades del 12% a les escoles bressol, passant de l’aportació de 1.800 euros per a cada plaça d’escola Bressol (tal com s’havia signat al conveni inicial) als 1.600 euros que el nou conveni aplica. La disminució d’aquests imports comporta un desajust pressupostari dels serveis que repercuteix negativament en les finances municipals.

 

El més greu de tot és la manca de comunicació per part del Govern català sobre aquest assumpte i que l’aplicació de la retallada s’hagi aplicat amb caràcter retroactiu, en portar-se a terme en el curs 2010-2011 un cop aquest ja ha finalitzat.

 

A més, a hores d’ara encara no sabem quin serà el finançament que rebrem per al curs 2011-2012, quan, de fet, els serveis ja estan en funcionament i l’Ajuntament ha establert els preus públics i taxes municipals partint de la base que la subvenció de la Generalitat seria de 1.800 euros per a cada plaça d’escola bressol.

 

La determinació presa pel Govern català pel que fa a la disminució de la seva aportació al funcionament de les escoles bressol suposa un incompliment de l’acord del 14 de febrer de 2005, signat entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes.

 

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Mataró a la retallada de forma retroactiva de les subvencions a les escoles bressol municipals per al curs 2010-2011 portada a terme pel Govern català.

 

Segon. Demanar al govern de la Generalitat que per al curs 2011-2012 i posteriors compleixi els acords presos amb les entitats municipalistes el 14 de febrer de 2005 i el 9 de juliol de 2008, de sosteniment de les escoles bressol municipals, pels quals es comprometia a subvencionar 1.800 euros per infant i curs.

 

Tercer. L’ajuntament de Mataró estudiarà presentar el recursos legals necessaris per exigir el compliment del conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que contemplava una subvenció a les escoles Bressol de 1.800 euros per infant i curs.Quart. Comunicar aquest acord al Govern català, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

 

No obstant això, el Ple decidirà.”