Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple sol·licita a la Generalitat que garanteixi el finançament i els compromisos adquirits en educació

Escoltar

El Ple sol·licita a la Generalitat que garanteixi el finançament i els compromisos adquirits en educació

El Ple de l’Ajuntament celebrat ahir va aprovar una proposta de resolució presentada pels grups municipals el PSC, ICV-EUiA, ERC, CUP, i PPC, en relació a les retallades pressupostàries en matèria d’educació. La proposta es va aprovar amb el vot a favor del regidor no adscrit Paulí Mojedano, i l’abstenció del grup municipal de CiU.
El text íntegre aprovat diu el següent:“Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses més enllà de les nostres competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els recursos amb els que comptem, la cohesió social en els nostres municipis, amb polítiques socials de proximitat i atenció personalitzada.

 

En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb l’increment de recursos pressupostaris específics. En el marc de l’acció de govern les despeses d’educació s’havien considerat del tot prioritàries

 

Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arran de les eleccions autonòmiques del passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha pogut comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims mesos i molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la reducció de despeses en el sistema educatiu.

 

Concretament a Mataró estem pendents d’un seguit d’actuacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat imprescindibles per a la bona planificació de l’Educació a la ciutat:

 

Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia i la societat, el Ple de l’Ajuntament de Mataró acorda instar al Govern de la Generalitat a:

 

1.      Prioritzar en els propers pressupostos la despesa en Educació evitant cap retallada a l’hora d’aplicar el Pla d’Ajust Econòmic.

 

2.      Garantir a la ciutat la planificació escolar acordada en el marc del Conveni de Coresponsabilitat i de l ‘Acord Estratègic de la Zona Educativa de Mataró i programar econòmicament la construcció dels nous centres escolars en funció d’aquesta planificació.

 

. Licitar de manera urgent la construcció de l’Escola Marta Mata, repetidament sol·licitada i necessària de manera inajornable per setembre de 2012.


 

. Recepcionar el sòl cedit per l’Ajuntament per iniciar els tràmits necessaris per a la construcció del’Institut de Secundària al carrer Maragall, en el barri de Cerdanyola, i de l’Institut Escola en la ronda Rafael Estrany en el barri de Rocafonda, que han d’acollir el setembre de 2013 els nous grups de secundària.


 

. Garantir l’adequació física dels espais necessaris per allotjar a setembre de 2012 el creixement de l’Escola Joan Coromines, i definir unanova ubicació per elCentre de Formació d’Adults Can Marfà, assumint les reformesnecessàries per garantir espais suficients per els dos centres.


 

3.      Mantenir el finançament suficient per donar compliment als compromisos anteriorment adquirits per la Generalitat a l’entorn de l’educació.

 

. Garantir els mòduls actuals de sosteniment de les nou Escoles Bressols Municipals, el finançament de l’Institut Municipal Miquel Biada i de l’Escola Municipal de Música.


 

. Assegurar els recursos necessaris per atendre les despeses de funcionament bàsiques dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció. Garantir les aportacions necessàries per atendre en els centres escolars les obres de reforma, ampliació i millora (RAM’S) imprescindibles per la seguretat i bon funcionament dels equipaments escolars.


 

. Garantir, al menys, les actuals partides econòmiques que donen cobertura als programes del Pla Educatiu d’Entorn per seguir impulsant, conjuntament amb el govern municipal, accions d’acompanyament a l’escolaritat i millora de l’èxit escolar.


 

. Mantenir i ampliar les partides destinades a beques de menjadors i a activitats extraescolars per minorar l’impacte de la crisi en els sectors socials més desafavorits.


 

. Mantenir el programa 1x1 d’introducció d’ordinadors a les aules en aquells centres escolars que el venen aplicant, i elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la totalitat de centres de la ciutat.


 

. Assegurar la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els centres sufragats amb fons públics, garantint a les escoles concertades, les ajudes destinades a l’acolliment d’aquest d’alumnat.  


 

4.      Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya corresponent a les competències municipals en educació perquè aquells ajuntaments que ho vulguin puguin avançar significativament en la descentralització i la coresponsabilitat en aquest àmbit".