Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els actes per vandalisme el 2010 disminueixen prop del 34 % respecte del 2009

Escoltar

Els actes per vandalisme el 2010 disminueixen prop del 34 % respecte del 2009

Durant el 2010 s’han realitzat 180 programes per promoure i difondre el civisme

Els actes vandàlics durant el 2010 han disminuït un 33,70 % respecte de l’any 2009, segons les dades recollides a la Memòria del Pla d’Acció per al Civisme a Mataró corresponent al 2010, presentada a la Comissió Informativa Municipal de Participació i Serveis a les Persones l’1 de setembre passat. 


 

El vandalisme és un dels indicadors per avaluar el grau de civisme a la ciutat i engloba accions com la crema de contenidors, grafits i pintades en espais públics i privats i trencament de mobiliari urbà, entre altres. Entre el 2004 i el 2010 el descens d’aquest tipus d’actes ha estat del 60,12 %.  Dins del descens global dels actes vandàlics, han experimentat una disminució important el de trencament de bancs urbans (es redueixen en un 38,76 %) i el de trencament de punts de llum (un descens del 53,20 %). El tipus que ha registrat un lleuger augment ha estat el de la neteja d’orins (amb un increment del 3,7 %).

 

La substitució del mobiliari malmès ha suposat a l’Ajuntament de Mataró una despesa de 150.138,27 €. La reposició de bancs trencats i la substitució de contenidors de brossa selectiva (per ser cremats intencionadament) són els que han significat una major càrrega econòmica per al Consistori (61.069,57 € i 52.951,86 €, respectivament).

 

 

Conflictes

 

La Memòria del Pla d’Acció per al Civisme a Mataró del 2010 també recull aquelles actuacions on ha intervingut la Policia Local. Tots els indicadors que avaluen el nivell de conflicte (baralles a la via pública o locals i conflictes familiars i amb agents de l’autoritat) han experimentat un descens el 2010 respecte del 2009.

 

Les dades recollides a la Memòria del Pla d’Acció per al Civisme a Mataró estudien altres comportaments que poden afectar la convivència ciutadana i el respecte als altres, com el mal estacionament dels vehicles, que ha experimentat un descens respecte del 2009 del 21,26 %. L’indicador que avalua les molèsties causades per persones ha experimentat un descens del 17,8 % respecte del 2009 i el que mesura les originades per animals ha augmentat en un 2,5 %.

 

La Memòria del Pla d’Acció per al Civisme a Mataró recull també els indicadors relatius al civisme actiu, que fan referència a les persones, moviment associatiu, percentatge de residus domèstics recollits selectivament, consum domèstic d’aigua i consum d’energia. Les dades mostren la conscienciació i l’aportació de la ciutadania a la millora de la qualitat de vida, recullen un creixement constant del teixit associatiu, major implicació en reciclatge de residus i l’esforç continuat d’estalvi d’aigua, que recupera la lleugera tendència a l’increment del 2009.

 

 

Substitució de sancions

 

Durant el 2010 es van aixecar 2.826 actes o denúncies per incompliment d’alguna de les ordenances municipals, el que representa un 13,18 % menys respecte del 2009.

 

L’any 2006 es van iniciar les prestacions en substitució d’una sanció per l’Ordenança de Civisme, que tenen la possibilitat de realitzar aquelles persones que cometen per primera vegada una infracció lleu. Durant el 2010 s’hi van acollir 53 persones (la gran majoria ha estat avaluada de forma positiva o molt positiva). D’aquestes, 27 han estat menors d’edat i han participat en les sessions formatives que ha dut a terme el Servei de Mediació Ciutadana.

 

En el decurs del 2010 els serveis municipals han realitzat 180 programes o activitats relacionats amb la promoció i difusió del civisme a la ciutat.