Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament demana que es prenguin mesures en relació al Centre d’acollida de menors de La Ribera

Escoltar

L’Ajuntament demana que es prenguin mesures en relació al Centre d’acollida de menors de La Ribera

El Ple de l’Ajuntament celebrat ahir va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, PPC, CUP i la regidora no adscrita Maria Lluïsa Corominas, en què s’insta a la Generalitat a prendre mesures amb caràcter definitiu sobre la situació del Centre d’acollida per a situacions d’urgència per a la protecció de menors “La Ribera”.
El text íntegre de la proposta diu el següent:“Al gener de 2010 va entrar en funcionament al barri de l’Havana de la ciutat de Mataró el Centre d’acollida per a situacions d’urgència per a la protecció de menors “La Ribera”. La xarxa de serveis de protecció de menors és del tot necessària en la configuració de les polítiques públiques d’infància i adolescència al nostre país. És per tant imprescindible, que s’implantin amb èxit en llocs urbans centres residencials d’acollida com ara el de “La Ribera”.

 

Des del darrer trimestre del 2010, s’han anat produint incidents que alteren greument la vida dels veïns de l’entorn del centre. Des de llavors es mantenen reunions entre els responsables del centre, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), veïns i Ajuntament de Mataró per tal de cercar solucions a la situació. Fins ara els diferents compromisos per part de la DGAIA per solucionar els problemes de gestió del centre de menors no han donat resultats satisfactoris.

 

És per tot això que proposem l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Declarar que la xarxa de serveis de protecció als menors és del tot necessària en la configuració de les polítiques públiques d’infància i adolescència al nostre país i, que la implantació d’aquests serveis en un entorn urbà és important que es faci amb èxit.

 

Segon.- Declarar que l’Ajuntament de Mataró s’ha implicat des del primer moment en la interlocució entre l’administració competent i els veïns i veïnes per tal que el centre “La Ribera” desenvolupés la seva tasca.  

 

Tercer.- Degut que els compromisos presos per la DGAIA per millorar la gestió no han donat els resultats esperats requerim que es realitzin els canvis necessaris per solucionar la situació creada i, si no fos així, instem al Departament de Benestar Social i Família a executar el tancament del centre “La Ribera” o la seva reconversió en un altre tipus de centre.

 

Quart.-  Comunicar els acords al Conseller de Benestar Social i Família, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Veïns de l’Havana i Rodalies."