Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament insta a la Generalitat a incloure al pressupost de 2012 les obres de l’escola Joan Coromines

Escoltar

L’Ajuntament insta a la Generalitat a incloure al pressupost de 2012 les obres de l’escola Joan Coromines

El Ple d’octubre celebrat ahir va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC-PM en la qual insta el Govern de la Generalitat a mantenir el calendari i pressupostar la construcció de l’escola Joan Coromines.


 

El text aprovat és el següent:

 

“L’escola pública Joan Coromines ocupa, des de la seva creació, els espais de l’antiga escola Anxaneta al carrer de Sant Pere i al carrer de Pascual Madoz. Va ser una ubicació provisional que permetia l’entrada en funcionament d’aquest nou centre escolar públic en el centre de la ciutat amb la perspectiva de poder disposar d’una nova ubicació fruit del desenvolupament urbanístic de l’anomenat Eix Herrera. El natural creixement en nombre de cursos i alumnes de l’escola Joan Coromines fa que els espais inicialment assignats a aquesta escola es comencin a demostrar com a insuficients per acollir correctament els nens i nenes de l’escola i possibilitar els espais suficients per a la docència. Es fa doncs imprescindible, i al marge de les mesures que s’han de prendre durant el temps que falta, la disponibilitat del nou centre escolar com a molt tard per al setembre de l’any 2013.

 

Amb aquest objectiu el Govern municipal anterior va instar els canvis en el planejament urbanístic necessaris per poder disposar, el més aviat possible, del solar per a la nova escola i va incloure la construcció del nou centre en els convenis signats amb el Govern de la Generalitat sobre construccions escolars els anys 2009 i 2010. En aquest darrer conveni quedava recollida la data de setembre de 2013 com a inici de les classes en la nova escola. En aquests moments està pràcticament finalitzat el procés administratiu de modificació urbanística i per tant es podrà posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat el solar per a la construcció de l’escola.

 

És doncs en consideració de tot això, i amb l’objectiu de poder escolaritzar correctament en el nou centre als alumnes de l’escola Joan Coromines, que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró presenta la següent proposta de resolució:

 

1.- El Govern municipal accelerarà tot el possible els tràmits urbanístics encara pendents amb la finalitat de poder lliurar en els propers mesos, i sempre dins d’aquest any, el solar per a la construcció de la nova escola Joan Coromines de manera que pugui entrar en funcionament a l’inici del curs escolar 2013-2014.

 

2.- El Govern municipal, i tots els grups parlamentaris amb representació en aquest consistori, instaran el Govern de la Generalitat a incloure en els pressupostos de l’any 2012 la partida pressupostària necessària per a la construcció de la nova escola.

 

3.- El Govern municipal vetllarà de manera molt especial pel compliment del calendari previst en el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de la nova escola Joan Coromines i dels altres centres escolars necessaris per a la ciutat de Mataró.

 

4.- Traslladar aquest acord a la consellera d’Ensenyament, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, a la comunitat educativa de l’Escola Joan Coromines i al Plenari de l’Institut Municipal d’Educació.”