Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament rep de la Generalitat prop de tres milions d’euros per als serveis i programes de Benestar Social

Escoltar

L’Ajuntament rep de la Generalitat prop de tres milions d’euros per als serveis i programes de Benestar Social

L'aportació és un 1,4 % superior a la del 2010 i manté les mesures anticrisi

L’Ajuntament de Mataró rebrà aquest any 2.796.476,82 € del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar serveis socials i programes de Benestar Social. Aquesta aportació, recollida al protocol addicional per al 2011 del Contracte Programa, significa un increment de l’1,4 % respecte al finançament de la Generalitat en aquesta matèria el 2010.


 

El Contracte Programa, subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i el Govern català el 2008, és un instrument que té com a objectiu articular els compromisos en les relacions de coordinació i cooperació entre les administracions per garantir l’accés universal als serveis socials bàsics i millorar la qualitat dels serveis públics adreçats als ciutadans. Aquest document marc es concreta a través de protocols addicionals anuals, on es detallen l’aportació econòmica per a aquell exercici i les accions a realitzar.

 

Per al 2011, el protocol addicional preveu, entre altres, el manteniment de les mesures anticrisi dels anys 2009 i 2010, amb la mateixa aportació extraordinària que l’any passat: 82.935 €. Aquesta acció, no prevista al document marc del 2008 i contemplada des del 2009 arran de la conjuntura econòmica, pretén ajudar les persones i/o famílies de Mataró que es troben en una situació de necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals. Aquests ajuts tenen com a finalitat donar cobertura a les situacions de necessitat puntual, urgents i bàsiques com alimentació, vestit, allotjament, despeses d’habitatge, subministraments bàsics (aigua, llum, gas), farmàcia i bolquers de nadó, entre altres.

 

Dels 2.796.476,82 € que preveu el protocol addicional per a aquest any, 2.223.549,49 aniran destinats a la realització i desenvolupament dels serveis i programes socials bàsics, que inclouen totes aquelles accions per fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament atenent les situacions particulars. Entre elles, hi ha els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, els  Serveis d’Atenció Domiciliària, el Programa d’Atenció a la Dependència i el Pla Local de Serveis Socials.

 

La resta d’aportació econòmica, 572.927,33 €, es destinarà a altres serveis i programes, com el de suport a les famílies monoparentals, servei de transport adaptat, serveis prelaborals, programes d’atenció social a persones amb drogodependències o servei d’integració familiar, entre molts altres.

 

Les aportacions de la Generalitat en matèria de serveis socials financen una part dels costos que representa el desenvolupament de diferents programes o serveis. L’Ajuntament n’assumeix la despesa que no queda coberta pel Govern català.