Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcalde de Mataró participa en la constitució del Consell de Governs Locals de Catalunya previst per l’Estatut

Escoltar

L’alcalde de Mataró participa en la constitució del Consell de Governs Locals de Catalunya previst per l’Estatut

El nou òrgan, format per 100 persones, representa als municipis i futures vegueries

L’alcalde de Mataró, Joan Mora, ha participat aquest matí en la sessió de constitució del Consell de Governs Locals, que ha tingut lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Joan Mora és un dels 100 membres que formen el nou òrgan, previst en l’article 85 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per defensar els interessos del món local.


En la sessió constitutiva s’ha escollit a l’alcalde de Sabadell i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Manuel Bustos, com a president del nou ens i s’han proclamat els quatre vicepresidents: l’alcalde de Premià de Mar i president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor; l'alcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà; i l'alcalde de Pontons, Luís Fernando Caldentey.  Hi actuarà com a secretari Adolfo Moreno.


El Consell de Governs Locals té per objectius participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives, normes i avantprojectes de lleis que afecten de manera específica les administracions locals, i defensar l’autonomia local davant totes les institucions i els òrgans l’activitat legislativa dels quals afecti els ens locals.


Tal i com estableix la Llei 12/2010, de 19 de maig, que regula l’òrgan, el Consell de Governs Locals es configura com una institució de relleu estatutari integrada dins l’organització institucional de la Generalitat i gaudeix d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària. És per tant, una institució de caràcter independent, en el qual els municipis i les vegueries hi són representats de manera proporcional a la població i el territori.

 

A la vegada, els òrgans que componen el Consell de Governs Locals de Catalunya són el Plenari, que és l’òrgan superior i assumeix les màximes facultats de direcció de les activitats, la Presidència, la Secretaria, quatre Vicepresidències i la Comissió Permanent, formada per vint membres, i a la qual corresponen les funcions de seguiment i preparació dels acords del ple, així com les d’organització i funcionament ordinari del Consell.

 

El Consell de Governs Locals és integrat per alcaldes i presidents dels consells de vegueries (fins a la constitució dels vegueries, són membres nats els presidents de les diputacions provincials de Catalunya). La composició del Consell garanteix una representació proporcional i equilibrada de la població, el territori i la representació política dels municipis i els àmbits territorials de Catalunya.

 

Està format per 100 membres, 7 dels quals són membres nats i es corresponen amb els presidents de les diputacions catalanes, l’alcalde de Barcelona i els presidents de les principals entitats municipalistes, l’ACM i la FMC. La resta de membres, 93 en total, es corresponen amb alcaldes i alcaldesses dels partits polítics amb representació, els quals es reparteixen la representativitat en funció dels resultats que van obtenir en les passades municipals. En concret, Convergència i Unió té 37 representants, el Partit dels Socialistes de Catalunya té 30 representats, Esquerra Republicana de Catalunya té 10 representants, i el Partit Popular i Iniciativa per Catalunya en tenen 8 cadascun.

 

Així mateix, tal i com estableix la llei, la condició de membre del Consell de Governs Locals és incompatible amb la condició de diputat al Parlament, de diputat al Congrés, de senador i de diputat al Parlament Europeu.

 

El Consell de Governs Locals té funcions de representació dels món local i dels interessos locals en les diverses institucions de la Generalitat. És l’encarregat de fer propostes i instar les diverses institucions a fer determinades actuacions en benefici o en defensa de l’autonomia local i de l’àmbit local en general. Així mateix, també participa en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten a les administracions locals i en l’exercici de les facultats en matèria de finances locals que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat. Entre d’altres funcions, el Consell pot sol·licitar dictàmens al Consell de garanties Estatutàries sobre l’adequació de l’autonomia  local.

 

Anunci de la vicepresidenta del Govern

 

La vicepresidenta del Govern i titular del departament de Governació de la Generalitat, Joana Ortega ha anunciat aquest matí, en el marc de la sessió constitutiva del nou òrgan, un acord que ha consensuat amb el nou Consell de Governs Locals, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per donar resposta a les liquidacions negatives dels municipis amb l’Estat. Joana Ortega insta al Govern de l’Estat a condonar les liquidacions negatives de la participació dels municipis en els ingressos de l’Estat, en tractar-se d’un error en el càlcul de la bestreta de l’Administració de l’Estat i, per tant, en cap cas atribuïble als ajuntaments.

 

Així mateix, en el supòsit que la condonació no sigui possible, des de les principals institucions municipalistes i des del Govern s’insta a l’Estat a què “es compensin les liquidacions negatives passades amb les liquidacions positives futures, fins a la compensació total de les liquidacions, evitant així que els municipis hagin d’incorporar devolucions extraordinàries en els seus pressupostos”.

 

La vicepresidenta Joana Ortega ha remarcat la necessitat d’arribar a un acord que sigui beneficiós per totes les parts i que tingui la menor afectació possible sobre les finances locals i sobre les partides pressupostàries que els ajuntaments destinen a serveis pels ciutadans i ciutadanes del país.

 

Aquestes liquidacions negatives que l’Estat exigeix als ens locals de Catalunya es corresponen al retorn d’un import global de set-cents noranta milions d’euros, arrel d’un error de càlcul de la bestreta de les anualitats 2008 i 2009 en la participació dels municipis en els Ingressos de l’Estat.