Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Escola Municipal de Música de Mataró i la Sala Cabanyes signen un conveni de col·laboració

Escoltar

L’Escola Municipal de Música de Mataró i la Sala Cabanyes signen un conveni de col·laboració

L’objectiu és complementar-se per crear sinergies

La presidenta de l’Institut Municipal d’Educació (IME), Conxita Calvo, i el president de la Sala Cabanyes, Toni Grané, han signat avui un protocol de col·laboració entre l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) i la Sala Cabanyes per iniciar un camí de col·laboració conjunt ja que consideren que tenen interessos comuns.

 

El conveni marca els compromisos de les dues entitats pel que fa a la programació habitual de la Sala Cabanyes, a la realització dels Pastorets i d’altres iniciatives de l’EMMM.

 

 

Programació habitual de la Sala Cabanyes

 

La Sala Cabanyes presentarà a l’EMMM, amb un mínim d’un curs d’antelació, la programació teatral i d’activitats que tingui prevista i el nom dels directors de cadascuna de les obres. Amb aquest document, l’EMMM podrà estudiar la programació i assumir els compromisos que consideri oportuns per a cada projecte, en relació a la direcció musical, la direcció de cors, la realització d’arranjaments, la participació de corepetidors i músics acompanyants, i la participació d’instrumentistes en conjunts i formacions orquestrals, entre d’altres.

 

La col·laboració de l’EMMM en la programació de la Sala es determinarà en funció de les necessitats, la complexitat i la idoneïtat de cadascun dels projectes, d’acord amb els objectius pedagògics i la disponibilitat de recursos del centre. El director musical, d’acord amb el director artístic, formarà el seu equip de treball triant les persones més adequades entre els elements actius de la Sala i l’alumnat i col·laboradors provinents de l’EMMM, indistintament i segons el seu criteri. Els càstings i audicions per a músics, cantants i actors es notificaran igualment amb antelació suficient a l’EMMM per tal que aquesta en faci difusió i que tot aquell que ho desitgi pugui participar.

 

 

Els Pastorets

 

La Sala Cabanyes elegeix per períodes de dos o tres anys el director artístic d’Els Pastorets i aquest al director musical, per a l’elecció del qual la Sala, a través del director artístic, consultarà l’EMMM, que podrà suggerir candidats. La direcció musical és la responsable de la formació de l’orquestra d’Els Pastorets i tindrà en compte la possibilitat d’incorporar-hi alumnat i altres col·laboradors de l’EMMM, en la mesura que el temps i la seva competència ho facin possible.

 

La intenció de la Sala Cabanyes i de l’EMMM és que aquesta col·laboració pugui caminar cap a la creació d’una orquestra, com a àmbit instrumental estable en el que es pugui exercitar la pràctica musical amb regularitat, així com atendre anualment l’acompanyament musical de l’espectacle Els Pastorets de Mataró. La participació d’alumnes i col·laboradors vinculats a l’EMMM en aquest espectacle es realitzarà en les mateixes condicions que per a la resta de músics i comptarà amb reconeixement a efectes acadèmics per part de l’EMMM.

 

La Sala Cabanyes destinarà a l’orquestra d’Els Pastorets el pressupost que hi assigna anualment.

Els càstings per a cantants i actors es notificaran igualment amb antelació suficient a l’EMMM per tal que aquesta en faci difusió i hi puguin participar totes aquelles persones que ho desitgin.

 

 

Iniciatives de l’EMMM i comissió de seguiment

 

L’EMMM haurà de proposar anualment a la Sala Cabanyes aquelles iniciatives de col·laboració conjuntes que consideri oportunes perquè així les pugui incorporar a la seva programació. La Sala Cabanyes té una coral pròpia que està oberta a la participació i també als alumnes de l’EMMM. La Sala Cabanyes també donarà accés a l’EMMM al seu arxiu de partitures així com als seus espais en la mesura que estiguin disponibles.

 

La vigència del protocol de col·laboració és d’un any però si cap de les parts diu el contrari, es prorrogarà automàticament per períodes d’un any.

 

Per concretar els temes concrets de la col·laboració així com per fixar els plans d’actuació conjunta, es constitueix una comissió mixta de seguiment formada per la directora de l’IME; el director, el coordinador d’activitats i un professor coordinador d’activitats de l’EMMM; i el president, el director de producció, el cap de programació i el responsable de formació de la Sala Cabanyes.