Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament dóna suport a la immersió lingüística

Escoltar

L'Ajuntament dóna suport a la immersió lingüística

El Ple de l’Ajuntament de 8 de setembre va aprovar dues propostes de resolució que donen suport al model educatiu d’immersió lingüística.


 

En primer lloc, el Ple va aprovar una proposta de la Federació de Municipis de Catalunya que dóna suport al govern de la Generalitat perquè defensi el model aplicat fins ara a les escoles. El text va ser proposat a instàncies del PSC-PM, que va retirar prèviament la proposta inclosa en l’ordre del dia del Ple per rebutjar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística a l’escola. CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-E i CUP-PA hi van a votar a favor (tot i que la CUP-PA va emetre un vot particular per mostrar el seu rebuig al paràgraf referent al bilingüisme); PP, en contra i PxC s’hi va abstenir.

 

El text aprovat és el següent:

 

Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya volem expressar el següent:

 

El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala.

 

La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model d’immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

 

En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits.

Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.

 

Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.

 

Per tot això, acordem:

1. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.

 

2. Traslladar aquesta resolució als ajuntaments adherits perquè, si ho consideren oportú, l’aprovin en els seus plens, juntes de Govern Local o juntes de portaveus”.

 

D’altra banda, la CUP-PA també va presentar la seva proposta de resolució en defensa de l’actual model educatiu d’immersió lingüística. Tots els grups municipals hi van votar a favor, excepte el PP, que hi va votar en contra, i PxC, que s’hi va abstenir.

 

El text aprovat és el següent:

 

“Catalunya ha desenvolupat un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels i les infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de dues de les tres llengües oficials (català i castellà) a la Comunitat Autònoma de Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, la llengua pròpia dels Països Catalans, respecte del castellà en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels i les infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però, en una interlocutòria emesa el 2 de setembre, ha donat un termini de dos mesos al govern de la Generalitat per a que adapti aquest sistema educatiu amb la finalitat d'implantar el castellà com a llengua vehicular a les escoles.

 

Davant aquesta decisió, les veus de protesta no s'han fet esperar, tant des del sector educatiu, per veu dels estudiants, de tots els sindicats de docents, d'associacions de pares i mares, entitats i associacions en defensa de la llengua, així com la majoria de forces polítiques i socials, han denunciat la decisió del TSJC i han cridat a desobeir-la.

 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró els acords següents:

 

1.    Manifestar el rebuig a la mencionada interlocutòria del TSJC, que posa en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius catalans.

2.    Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que el continuï aplicant en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

3.   Donar suport i encoratjar la legítima desobediència contra una sentència injusta, tant en el suport al govern de la Generalitat, com a tota la comunitat educativa que així es manifesti.

4.   Fer arribar aquests acords al TSJC, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat espanyol.”