Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró és el segon dels 10 municipis de la Xarxa Perfil de la Ciutat amb la taxa de recollida selectiva més alta

Escoltar

Mataró és el segon dels 10 municipis de la Xarxa Perfil de la Ciutat amb la taxa de recollida selectiva més alta

El percentatge ha arribat al 39,7% quan la mitjana catalana és del 37,5%

Mataró és la segona ciutat de les 10 que formen part de la Xarxa Perfil de la Ciutat on la taxa de recollida selectiva de residus és més alta, situant-se per sobre de la mitjana catalana i de la mitjana de les localitats que formen part de la Xarxa, segons les dades recollides al darrer informe presentat dimarts passat, 20 de setembre, a la localitat de Granollers. A l’acte de presentació hi va assistir la regidora d’Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler.


 

La Xarxa Perfil de la Ciutat està formada per 10 ajuntaments de les comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Oriental, Bages, Osona i Garraf, amb un volum de població d’entre més de 31.000 i prop dels 213.000 habitants. A més de la ciutat de Mataró (amb 122.905 habitants), formen part de la Xarxa Terrassa, Sabadell, Rubí, Barberà del Vallès (Vallès Occidental), Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Granollers (Vallès Oriental), Manresa (Bages) i Vic (Osona).

 

La informació recollida a l’estudi “Perfil de la Ciutat. Edició 2011” mesura alguns factors bàsics de les 10 ciutats de la Xarxa per aportar coneixement i prendre les decisions més adequades per incidir en la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. L’informe detalla indicadors de set àmbits temàtics: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, inclusió social i sostenibilitat. Aquests indicadors permeten avaluar comparativament la qualitat de vida de cada ciutat, en relació tant a les altres ciutats com en la seva evolució en el temps.

 

A Mataró, la taxa de recollida selectiva va arribar al 39,7% el 2010, quan la mitjana catalana és del 37,5% i la de la Xarxa és del 34,2%, situant-se la capital del Maresme després de la localitat de Vic (que va assolir el 44,1%). Com a la resta dels municipis de la Xarxa, aquest indicador ha experimentat a Mataró una evolució positiva els darrers anys.

 

Quant a la intensitat de generació de residus (indicador que va associat a unes pautes de consum i a uns nivells de renda), Mataró se situa al mateix nivell que el de la mitjana catalana (1,5 kg/hab/dia), 200 grams superior que el de la mitjana de la Xarxa. En canvi, la capital del Maresme presenta una de les taxes més baixes dels municipis de la Xarxa quant a la generació de residus industrials generats per empresa (que depèn del volum i de l’estructura de la indústria present), amb 40 tones/any.

 

 

Mataró creix en població i atur per sobre de la mitjana catalana

 

La ciutat de Mataró ha crescut en nombre d’habitants un 1% respecte l’any 2009, situant-se per sobre de la mitjana catalana, que és del 0,5%, i per sobre de ciutats amb un volum de població important, com Terrassa (+ 0,8%), Sabadell (+ 0,4%) o Santa Coloma de Gramenet (+ 0,3%). El seu ritme de creixement, però, ha estat inferior el darrer any que el de la mitjana del període 2000-2009, quan la taxa d’augment poblacional va ser de l’1,7%.

 

A la capital del Maresme, la població ha crescut un 0,6% menys entre el 2009-2010 i la mitjana de la dècada anterior (2000-2009), mentre que a la resta de ciutats de la Xarxa on la població ha augmentat (Barberà del Vallès, Vic i Vilanova i la Geltrú), el ritme de creixement ha estat inferior, a excepció de Barberà del Vallès que ha mantingut un creixement de l’l,7%: un 1,1% menys a Vic i un 1,6% menys a Vilanova i la Geltrú.

 

Tots els municipis de la Xarxa Perfil de la Ciutat registren una davallada de la taxa de natalitat en el període 2008-2009. Una de les caigudes destacables és a Mataró, que passa de 14,6 per mil l’any 2008 a un 13 per mil el 2009.

 

La taxa d’atur dels municipis de la Xarxa és del 17,1% , situant-se per sobre de la mitjana catalana (14,8% a finals del 2010) i d’un 18,8% a Mataró. L’indicador que mesura el percentatge de desocupats registrats amb estudis bàsics ha augmentat en un punt percentual al conjunt de la Xarxa (ja que ha incrementat en 7 dels 10 municipis), sent Mataró un dels municipis que han experimentat un increment major (2,7 punts percentuals).

 

10 anys de la Xarxa Perfil de la Ciutat

 

Fa més de 10 anys que els 10 ajuntaments de la Xarxa Perfil de la Ciutat uneixen esforços per posar en comú metodologies de treball que permeten l’anàlisi comparada de dades. Els centres de recerca que han col·laborat en aquest informe han estat la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre d’Estudis Demogràfics, la Universitat Politècnica de Catalunya Càtedra d’UNESCO, Örebro University i la Universitat de Barcelona Grup de Recerca AQR-IREA.