Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró finalitza 2010 amb una pèrdua de 154.302 €

Escoltar

Prohabitatge Mataró finalitza 2010 amb una pèrdua de 154.302 €

L’entitat municipal Prohabitatge Mataró va presentar ahir a la Junta General d’Accionistes els seus comptes corresponents a l’exercici 2010. Prohabitatge Mataró ha finalitzat l’any 2010 amb una pèrdua de 154.302 €.


 

Aquesta empresa municipal es va constituir amb la voluntat de centralitzar tot el ventall de serveis oferts en l’àmbit de l’habitatge, evitant la dispersió i, per tant, la desorientació dels usuaris.

 

Les seves prioritats són facilitar l’accés a l’habitatge, mitjançant la construcció d’habitatges nous i la col·laboració amb el sector privat, i treballar per a la renovació, actualització i manteniment del parc d’habitatges de la ciutat, contribuint així a la cohesió social.

 

 

Resultats econòmics

 

Prohabitatge Mataró presenta el 2010 una pèrdua de 154.302 €, mentre que al 2009 va registrar un benefici de 6.395 €. Els ingressos d’explotació han disminuït un 35 %, situant-se en els 510 mil euros, davant els 780 mil euros de l’any anterior. Aquest empitjorament en els resultats es deu a una davallada en la facturació a PUMSA pels menors serveis que li ha prestat, conseqüència de la menor activitat d’aquesta última.

 

Els ingressos d’explotació provenen de les següents fonts: el 48 % provenen de la Generalitat de Catalunya, tant per subvencions com per prestacions de serveis en la tramitació d’ajuts al lloguer i signatura de contractes de lloguer; el 28 % de PUMSA per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d’habitatges i el 24 % restant prové del lloguer d’habitatges.Prohabitatge Mataró el 2010 ha gestionat 171 habitatges de lloguer (propietat de PUMSA), més 21 rebuts en usdefruit de l’Ajuntament.

 

 

Serveis gratuïts relacionats amb l’habitatge

 

Tot i l’escenari de plena crisi de 2010, el número d’habitatges sol·licitants d’ajuts per a la rehabilitació ha estat de 84, xifra similar a la de l’any anterior, que van ser 91, on es va assolir la xifra màxima de sol·licituds. També des de l’Oficina Local d’Habitatge s’han tramitat 620 cèdules d’habitabilitat i inspecció de condicions d’habitabilitat (362 al 2009), i s’han fet 39 Tests d’Edificis (57 al 2009) i 21 Informes Interns d’Idoneïtat (14 al 2009).

 

Procedents tant de la Borsa Jove com de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Socials’han tramitat 1.404 ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya, davant els 1.309 de 2009, el que suposa un increment del 7 %. Pel que fa a la Renda Bàsica d’Emancipació, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, i dirigida a joves d’entre 22 i 30 anys, el 2010 s’han tramitat 406 ajuts, enfront els 349 de 2009.

 

Per incorporar-los a les Borses d’Habitatges de Lloguer al 2010 s’han aconseguit 27 nous pisos (havent atès a 168 propietaris), fent un total de 150 habitatges gestionats (146 el 2009).El personal d’atenció al públic de Prohabitatge Mataró ha atès 20.570 visites (l’any passat, 15.766), més 7.455 consultes telefòniques (5.008 el 2009).