Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA inicia el procés per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial a la ronda de Barceló

Escoltar

PUMSA inicia el procés per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial a la ronda de Barceló

Aquesta aposta ha se servir per impulsar i reactivar l’ àmbit

El darrer Consell d’Administració de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), celebrat el 25 de gener, va aprovar diferents acords que formen part del procés per a la construcció d’uns 45 habitatges aproximadament amb protecció oficial a l’àmbit de la ronda de Barceló. Els pisos es construiran entre els carrers dels Germans Thos i Codina i de Casto Méndez Núñez, inclosos dins les illes II i III del Polígon 1 del Pla de Millora Urbana (PMU) de Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt.

 

 

Obres d’enderroc

 

L’execució de les obres implica enderrocar gran part de la zona delimitada entre els carrers esmentats, una superfície total aproximada de 15.800 m2. Les obres d’enderroc es realitzaran en dues fases, depenent de la disponibilitat de les finques.

 

Els edificis que no s’enderroquen se situen a la ronda de Barceló, dels números 39 al 46, el número 48 i el 50. Aquestes edificacions es podran mantenir fins que els propietaris de les finques vulguin endegar la seva edificació, o fins que sigui absolutament necessari procedir al seu enderroc per a l’execució de la urbanització dels carrers, segons el conveni que es va signar amb el 16% de la propietat del sector per mantenir les activitats del sector.  

 

 

Venda de finques

 

En el mateix Consell d’Administració es van aprovar les bases del concurs finalista per a la venda de les 4 finques qualificades per construir habitatge amb protecció oficial. D’aquesta manera, l’empresa adjudicatària procedirà a l’edificació dels habitatges, i a la venda tant dels habitatges com dels locals comercials i aparcaments.

 

Els habitatges s’hauran d’adjudicar mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de la Generalitat de Catalunya.

 

Les quatre finques propietat de PUMSA són les parcel·les: IIa i IIIa situades en el carrer de Casto Méndez Núñez, i IIb i IIIb, situades en el carrer dels Germans Thos i Codina, incloses totes elles en el polígon 1 del PMU-01d Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt.

 

 

Desenvolupament de les obres

 

Pel que fa a les obres d’enderroc, està previst que la primera fase s’iniciï a l’abril del 2011 i es realitzi en un termini de quatre mesos, i la segona fase conclogui a finals d’any.  

 

Els solars resultants d’aquests enderrocs permetran la construcció d’uns 45 habitatges aproximadament amb protecció oficial en règim de venda, més locals per a usos terciaris i comercials a les plantes baixes de cada promoció. A més, amb la totalitat dels enderrocs també s’obtindran sòls per, en un futur, destinar-los a equipament, zones verdes i altres promocions.

 

Aquestes promocions estaven previstes al Pla Local de l’Habitatge 2005-2015. La seva construcció permetrà l’acompliment del compromís per part de l’administració i alhora incrementar els habitatges públics de la ciutat.

 

La construcció de les promocions es podria començar al gener de 2012 i acabar a l’estiu del 2013. Pel que fa a les obres d’urbanització està previst que s’iniciïn l’estiu del 2012 i s’executin en el termini d’un any.

 

 

Antecedents

 

El PMU de Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt va ser aprovat definitivament per la Generalitat el 25 de gener de 2007. A finals de 2008 es va decidir dividir el Pla de Millora en dos polígons d’actuació per poder fer una gestió esglaonada del sector i desenvolupar urbanísticament els dos àmbits a ritmes diferents.

 

El 28 d’abril de 2009 l’Ajuntament va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 1 del sector Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt, presentat per PUMSA, en la seva condició d’administració actuant del sector.  

 

Pel que fa a la Illa VI, illa Fàbregas i de Caralt, durant el 2009 es va dur a terme aproximadament un 80% d’enderrocs de les edificacions existents, així com el desmuntatge i trasllat de la Fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt.

 

Al juny de 2010, el Consell d’Administració de PUMSA va adjudicar les obres d’enderroc de l’illa delimitada pels carrers dels Germans Thos i Codina, ronda de Barceló i avinguda del Maresme, que es correspon a l’illa 1 del polígon 1 del Pla de Millora Urbana (PMU) de Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt.

 

Les finques i instal·lacions que es van enderrocar se situen a la ronda de Barceló, des del número 72 al 100, i eren construccions incompatibles amb els futurs usos previstos en el PMU. Amb aquesta actuació va quedar lliure la parcel·la on està prevista, segons el planejament urbanístic, la construcció de la torre Barceló, destinada a usos residencials, comercials i terciaris.