Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Via lliure a El Corte Inglés

Escoltar

Via lliure a El Corte Inglés

S’ha aprovat el Pla de Millora Urbana de l’Illa de Can Fàbregas i de CaraltL’alcalde, Joan Mora, i la regidora d’Urbanisme, Montserrat Rodríguez, han donat a conèixer avui en roda de premsa que el passat dijous 14 de juliol la Generalitat de Catalunya va aprovar de manera definitiva la modificació del Pla de Millora Urbana de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt. Després d’intenses negociacions per part de l’Ajuntament, s’ha aconseguit aquest últim pas que impedia el lliurament del solar a El Corte Inglés a més dels treballs pendents de trasllat d’algunes peces de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt.


 Modificacions del Pla de Millora Urbana

 

La modificació aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya es concreta en dos aspectes: una redistribució dels usos previstos a les plantes semisoterrani i soterrani 1 del futur centre comercial i facilitar el funcionament de l’aparcament.

 

Pel que fa a la utilització del subsòl, la Generalitat concreta que la proposat s’ha d’ajustar a l’article 101 de la normativa urbanística del Pla General vigent, que entre d’altres punts determina que les plantes soterrànies no computen a efectes d’edificabilitat.

 

Així, la proposta de la modificació estableix la reserva d’aparcament de 600 places mínim sota l’edifici privat i 200 places en el subsòl públic de l’entorn immediat. El passat 11 de juliol, l’Ajuntament va trametre a la Generalitat documentació complementària en la qual descrivia les places d’aparcament que hi ha actualment a l’entorn de l’àmbit d’actuació: aparcaments públics a la plaça de les Tereses (337) i la plaça de Granollers (235) i les places a la via pública i garatges privats (1.643 places).

 

A la documentació també es va aportar la justificació segons la qual la reserva de 800 places que preveu l’estudi de mobilitat no conclou que hagin d’estar exclusivament sota sòl privat.

 

Una vegada la Generalitat ha aprovat la modificació del Pla de Millora Urbana, s’han reprès les obres de desmuntatge i trasllat de les peces que encara quedaven pendents (base de la xemeneia i un tros de la paret de la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt) i també l’eliminació de les restes de subsòl existents al solar que no estan protegides. L’eliminació d’aquestes restes es portarà  a terme sota control arqueològic de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat que va emetre un informe favorable a la seva eliminació.

 

A partir d’aquí, El Corte Inglés haurà de presentar el projecte d’obres a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament per demanar les llicències pertinents i iniciar les obres de construcció del centre comercial.

 

Aquesta és la segona aprovació definitiva que fa la Generalitat de Catalunya sobre aquest Pla de Millora Urbana. La primera es va fer el juny de 2010 però ha estat necessari tramitar-la una altra vegada per aclarir exactament els dos extrems indicats.