Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró presenta els comptes de l’exercici 2011 a la Junta General

Escoltar

Aigües de Mataró presenta els comptes de l’exercici 2011 a la Junta General

AMSA consolida resultats i MESSA tanca amb 295.000 euros negatius

L’empresa municipal Aigües de Mataró va invertir l’any 2011 fins a 1.327 milers d’euros, el que suposa mantenir el mateix nivell d’inversió respecte a l’exercici de 2010. L’informe de gestió de la companyia, així com el balanç de comptes anuals de 2011, han estat presentats pel president del Consell d’Administració, Xavier de Dòria, i el director gerent, Llorenç Alerm, i aprovats aquest dijous a la Junta General.
Aquests resultats de gestió s’emmarquen dins els objectius d’Aigües de Mataró de mantenir la qualitat del servei i els bons resultats de gestió en els eixos i àmbits d’actuació d’aigua i clavegueram incrementant el control de les despeses d’explotació, i execució d’obres i serveis, per assolir una major eficiència.


Millora de les xarxesEn aquesta línia, Aigües de Mataró segueix realitzant l’esforç en la millora de la xarxa de subministrament d’aigua, de reg i de clavegueram de la ciutat, renovant i invertint seguint les directrius marcades pels plans directors de l’aigua i del clavegueram, així com fer coincidir en la mesura del possible les obres i instal·lacions, amb les actuacions i obres municipals a la via pública.
Durant l’any 2011, l’aigua distribuïda ha estat un 87% procedent del sistema TER i un 13% de les captacions pròpies, i s’han instal•lat 1.862 ml de xarxa d’abastament nova. Es continua mantenint un nivell excel·lent quant al rendiment de la xarxa d’abastament, i aquest 2011 ha estat un 89,1%, mantenint-se per sobre de la mitjana de Catalunya que se situa en el 78,1%.
Pel que fa a la xarxa de clavegueram, durant l’any 2011 s’han renovat i/o ampliat 783 ml de col•lectors i s’ha realitzat el manteniment i neteja de 123,9 km de xarxa.


El consum i la millora de comptadorsPer una població de 124.140 habitants que suposa un increment del 1% respecte al 2010, la dotació d’aigua a la ciutat de Mataró ha estat de 167 l/hab/dia, un lleuger increment de l’1,8% respecte al 2010. El consum domèstic s’ha mantingut en 102 l/hab/dia el mateix que l’any anterior.
Aigües de Mataró per l’objectiu de millorar l’eficiència de la xarxa d’abastament i contribuir a minimitzar les pèrdues ha seguit renovant els comptadors, aplicant el programa de detecció i substitució dels comptadors avariats, i mantenint la substitució sistemàtica dels comptadors més antics per nous i millors comptadors. Així, l’any 2011 s’han canviat 1.535 comptadors i el parc de comptadors totals és de 56.846, dels quals 20.836 són electrònics.


Uns resultats econòmics que es mantenen en l’ordre de magnitud dels darrers 10 anysEl benefici net d’Aigües de Mataró l’any 2011 va ser de 1.339 milers d’euros, motivat pel manteniment del consum d’aigua en relació a l’any anterior i la repercussió de les noves tarifes aprovades i aplicades als volums dels consums.
El total d’ingressos d’Aigües de Mataró ha estat de 15.016 milers d’euros i l’import net de la xifra de negoci o facturació es correspon a 12.524 milers d’euros que suposa un increment del 0,34% respecte al 2010. Les inversions dutes a terme han estat de 1.327 milers d’euros i l’endeutament ha estat de 8.066 milers d’euros, ambdós s’han mantingut en nivells similars a l’exercici anterior, i comparables als resultats econòmics assolits des de fa anys.
Un resultat que posa de manifest l’aposta ferma d’Aigües de Mataró per una gestió sostenible, responsable i eficient de l’aigua com a bé públic i mostra l’aplicació de la millora contínua en la gestió dels serveis i recursos duta a terme.


Empreses participades: Mataró Energia Sostenible, SA – Tub VerdAMSA és el soci majoritari (65% del capital) de l’empresa de capital públic MES, SA, encarregada de l’execució i explotació de la xarxa de fred i calor a Mataró. Els altres socis són Efiensa amb un 25% (ICAEN, Generalitat de Catalunya) i IDAE (Ministeri d’Indústria).
Durant l’any 2011 l’import net de la xifra de negoci del Tub Verd ha estat de 3.452 milers d’euros i s’han realitzat les inversions per a l’aprofitament de vapor de la turbina del centre de tractament de residus, i la connexió a l’àmbit del Rengle de dues promocions d’habitatges pel subministrament d’aigua calenta sanitària i climatització (fred i calor).
MESSA tanca l’exercici amb un resultat negatiu de 295 milers d’euros i dificultats de disponibilitat de tresoreria recurrent. Aquesta situació econòmica precària de la societat, ha portat a prendre la decisió, a petició de l’Ajuntament i en marc del Consell d’Administració de l’empresa, d’elaborar un Pla de Viabilitat de l’empresa i donar un impuls a les actuacions a curt i mig termini que han de permetre equilibrar el compte de resultats, per tal de revisar el model de negoci que desenvolupa aquesta societat i cercar les solucions a llarg termini.