Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CiU i PSC acorden un increment moderat dels impostos, taxes i preus públics en les ordenances per al 2013

Escoltar

CiU i PSC acorden un increment moderat dels impostos, taxes i preus públics en les ordenances per al 2013

El ciutadà pagarà uns 17 € més que l’any passat pels 4 principals impostosEl Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir les ordenances fiscals 2013 amb els vots favorables de CiU i el PSC, les abstencions del PP i d’ICV-EUiA i els vots en contra de PxC i la CUP.


 

Els grups municipals de CiU, al govern, i del PSC, a l’oposició, havien signat poc abans de la sessió plenària un acord sobre les prioritats del Programa d’Actuació Municipal i el pressupost de l’Ajuntament per al 2013 i també sobre les ordenances per a l’any que ve, que dóna com a resultat un increment moderat dels impostos, taxes i preus públics.

 

L’increment mitjà de la pressió fiscal serà finalment inferior al 3%, fet que representarà que un contribuent tipus haurà de pagar uns 17 euros més que en anys anteriors per fer front als quatre impostos i taxes més comuns (IBI, vehicle, escombraries i cementiris).

 

L’acord sobre les ordenances entre els dos grups polítics majoritaris de l’Ajuntament posa l’accent en les mesures de caire social i introdueix variacions en alguns tributs respecte l’aprovació inicial de les ordenances, com ara que la taxa de la brossa domiciliària pujarà només un 3,5% enlloc del 7% previst inicialment, les zones blaves un 3,5% i no el 5,5% anunciat, i el bitllet del Mataró Bus costarà 1,70 € i no 2 € com s’havia establert a l’octubre.

 

L’alcalde, Joan Mora, i el president del grup municipal socialista, Joan Antoni Baron, van signar a les 18 hores l’acord en un acte celebrat a la Sala dels Lleons de l’Ajuntament,  una hora abans que se sotmetés al Ple l’aprovació definitiva de les Ordenances 2013, que en la seva darrera versió incorporen al·legacions del PSC, PP, PxC, ICV-EUiA, i CUP.

 

 

Beneficis fiscals per raons socials

 

Per primera vegada s’estableixen uns criteris de beneficis fiscals per raons socials que seran tinguts en compte tant per les bonificacions i com per les subvencions que s’atorguin. Es concedirà el benefici fiscal o subvenció a tots aquells pensionistes, jubilats i persones en atur forçós que reuneixin les condicions següents:

 


  1. Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o iguals als següents:


 
Persones


         Límit d'ingressos/any


1


El salari mínim interprofessional aprovat cada any per la Llei de pressupostos generals de l’Estat (l’any 2012: 8979,6)

 


2


El SMI (+ 30%)

L’any 2012: 11.673.48

 


3


L’any 2012 : 14.367,36 (11.673+ 30% SMI)


4


L’any 2012: 17.040,84 (14.367,36+ 30% SMI)


5 i més


L’any 2012: 19.734,72 (17.040,84 + 30% SMI) 

 

En el cas de que una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en un grau igual o superior al 33%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxims en el tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de persones.

 

Per poder gaudir dels beneficis fiscals atorgats caldrà que el contribuent estigui empadronat a Mataró com a mínim els dos anys immediatament anteriors al moment en què ho sol·licita.

 

La unitat familiar correspon a les persones empadronades en el mateix domicili, llevat que es pugui acreditar una altra.

 

Aquests normes poden ser objecte de concreció per cada ordenança específica reguladora del corresponent tribut en funció de l’especialitat del mateix. En el seu cas, s’haurà de prioritzar el criteri d’atur de llarga durada.

 

2. Que tinguin només en titularitat el propi habitatge, una sola plaça d’aparcament i un traster.

 

3. Que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d’un sol vehicle.

 

   

 

Marc general tributari

 

Les ordenances fiscals per al 2013 estan condicionades pel Pla de Sanejament i el Pla econòmic i financer, aprovats per CiU, PSC i ICV-EUiA amb l’objectiu de millorar l’estat de les finances municipals i que l’Ajuntament està aplicant des del 2012 i que s’allargarà fins al 2016. En aquests plans el govern municipal es va comprometre a adequar la pressió fiscal a les circumstàncies socioeconòmiques que viu la ciutat garantint els ingressos suficients per al funcionament dels serveis municipals.

 

Primer de tot es va acordar que l’Impost de Béns Immobles (IBI) no pujaria per sobre del 3,75% després de la revisió cadastral realitzada aquest any. L’impost de vehicles romandrà igual i la taxa de cementiris s’incrementa el 4,20 % previst inicialment, tal com estava establert en el contracte subscrit amb l’empresa concessionària Cementiris Metropolitans.

 

Al juliol, el govern municipal ja va fer el primer gest per frenar la pujada de l’IBI, que és la principal font d’ingrés dels ajuntaments, amb l’aprovació dels nous tipus impositius aplicables després de la revisió cadastral, establint una bonificació destinada a limitar a un increment màxim del 3,75% el rebut de cara a l’any que ve.

 

A l’octubre es va aprovar inicialment que l’impost de vehicles de cara a l’any vinent es congelava (no puja) i tot just s’acaba d’anunciar que la taxa per la recollida de les escombraries pujarà finalment un 3,5%. S’ha de tenir en compte també que l’any que ve serà el primer on els ciutadans podran gaudir de les bonificacions aprovades l’any passat per l’ús de les deixalleries. Aquells que més emprin les deixalleries podran obtenir bonificacions de fins al 15% de l’esmentada taxa.

 

  

IMPACTE SOBRE EL CONTRIBUENT MITJÀ

 

                                                               2012                           2013                VARIACIÓ

VEHICLE                                           143,88 €                     143,88 €                -       (0%)

IBI                                                       350,22 €                     363,35 €          13,13 € (3,75%)

BROSSA DOMICILIÀRIA                 105,40 €                     109,09 €           3,69 € (3,5 %)

CEMENTIRIS                                     13,79 €                       14,37 €            0,58 € (4,20%)

 

TOTAL                                              613,29 €                     630,16 €         17,40  € (2,84 %)

 

  

Novetats en les bonificacions

 

Entre les novetats introduïdes en les ordenances 2013 hi ha noves bonificacions, com la prevista pel 70% de l’IBI per les famílies monoparentals, que s’iguala a la ja existent per les famílies nombroses.

 

Entre les mesures de caire social també s’ha introduït una novetat fruit d’una proposta de resolució aprovada per tots els grups municipals que consisteix en no cobrar les plusvàlues a les famílies obligades a fer la dació en pagament del seu habitatge.I s’ha establert una limitació de la bonificació del 95% existent en les plusvàlues causades per herències de l’habitatge habitual a favor de descendents, cònjugues i ascendents. En aquest cas, la bonificació no és aplicable si l’habitatge representa menys del 80% de la massa hereditària.  

 

Quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), augmenta el ventall de bonificacions per a fomentar la creació d’ocupació per part de les empreses, i fruit de l’acord amb el PSC s’ha incrementat del 50 al 60% la bonificació de la taxa ambiental a les persones en atur forçós que decideixin iniciar una activitat econòmica.

 

Per a les persones aturades i inscrites a l’INEM, la quota d’expedició de documents per a dret a examen oficial serà zero.

 

 

Facilitats pel fraccionament dels deutes

 

Per donar facilitats al pagament dels tributs, com a mesura conjuntural, s’han ampliat les condicions de pagament fraccionat dels deutes. Per deutes inferiors a 6.000 €, hi ha possibilitat de fraccionar l’import fins a 2 anys sense necessitat d’aportar avals. Per deutes superiors a 6.000 € i fraccionaments per més de 6 mesos es requereix l’aval i el termini màxim és de 3 anys.

 

 

Factura de l’aigua i tarifa social

 

El rebut de l’aigua i clavegueram experimentarà un increment a causa de l’augment de dos conceptes que s’escapen de les competències municipals: l’augment de l’IVA i dels costos d’abastament d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). Per això, a començament de mes el Ple va aprovar per unanimitat una proposta de resolució perquè la pujada del preu de l’aigua fos la menor possible i que la companyia municipal Aigües de Mataró pugués continguar garantint una aportació anual d’uns 2 milions d’euros per contribuir al Pla de Sanejament de l’Ajuntament.

 

La factura bimestral d’un abonat que consumeixi uns 15 m3 passarà de 29,96 € a 37, 81 €, és a dir, pujarà uns 7,85 € de mitjana.

 

Complementàriament es mantindrà la tarifa social vigent el 2012 i AMSA incrementarà l’aportació als Serveis Socials de l’Ajuntament fins 35.000 €/any amb l’objectiu d’ajudar a pagar el rebut de l’aigua a famílies amb risc exclusió social.

 

 

Altres tributs de caire no general

 

Quant a altres impostos, taxes i preus que no afecten de manera generalitzada al conjunt de la població, les ordenances 2013 preveuen, per exemple, un increment d’un 3,5% del’Impost de Construccions i Obres. També s’ha establert nous preus per la recollida de la brossa comercial, que canviarà de sistema, i noves taxes com la del traspàs de les parades dels mercats o d’ocupació de via pública amb sacs de runa (abans no es distingia entre sacs i contenidors).