Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Creada la comissió especial per prevenir desnonaments

Escoltar

Creada la comissió especial per prevenir desnonaments

Creada la comissió especial per prevenir desnonaments

 


La Comissió especial mixta per prevenir i evitar el desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda celebrarà la reunió de constitució el 17 de febrer. Així ho va anunciar ahir la regidora d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez, en el moment de ratificar en el Ple ordinari de febrer el decret d’alcaldia que ha aprovat per urgència la creació d’aquesta comissió.

 

L’objecte de la comissió serà estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal de prevenir i evitar els desnonaments, així com buscar alternatives que els evitin per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

 

El passat mes de desembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per ICV-EUiA, PSC i CUP que, entre altres qüestions, reclamava a l’Estat aturar els desnonaments de les famílies i persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, i apostava per crear de manera urgent una comissió especial per tractar aquests temes. El 25 de gener, l’alcalde, Joan Mora, va aprovar per decret la creació de la comissió, decisió que ahir es va notificar al Ple municipal. 

 

La regidora d’Habitatge, Montserrat Rodríguez, ha explicat aquest matí durant la roda de premsa sobre els assumptes tractats al Ple, que mentre no estava constituïda la comissió l’Ajuntament ha anat fent la intermediació amb entitats bancàries per intentar resoldre alguns casos.

 

 

Òrgan consultiu

 

El nou òrgan municipal té caràcter complementari, és de vocació temporal, de participació sectorial i de caràcter consultiu.

 

L’Ajuntament ha convidat a les entitats i grups municipals a designar els seus representants. En concret, s’ha convidat a participar:

 

- un representant de cada grup municipal

- el defensor del Ciutadà o persona que el substitueixi

- el Degà de Col·legi d’Advocats de Mataró o substitut/substituta

- el jutge/jutgessa Degà dels Jutjats del Partit Judicial de Mataró o substitut/substituta

- un representant de les associacions i entitats següents: Plataformes d’Afectats per la Hipoteca, Creu Roja, Càritas, Conferències de Sant Vicenç de Paül, Cambra de la Propietat Urbana

- un representant dels principals bancs i caixes amb seu a Mataró

- representants dels administradors de finques i agents de la propietat immobiliària que operen en el municipi

- Federació d’Associacions de Veïns de Mataró

- Departament de Serveis Socials

- Prohabitatge Mataró –Oficina Local d’Habitatge– i/o el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament

- altres representants d’entitats que es consideri oportú per la pròpia comissió una vegada constituïda.

 

Pel que fa al seu funcionament, la Comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments es regirà segons les normes generals del Reglament Orgànic Municipal i el de Participació Ciutadana aplicables als òrgans col·legiats.

 

La comissió estarà presidida per la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, Montserrat Rodríguez, que podrà delegar la presidència en qualsevol dels altres membres. La comissió nomenarà un secretari o secretària per aixecar acta de les reunions i podrà crear grups de treball i de seguiment dels acords que s’adoptin, organització que serà ratificada per l’alcalde i se’n donarà compte al Ple. Tant per constituir-se com per aprovar acords es requerirà un quòrum de majoria simple dels seus membres.