Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana elaborat amb un ampli procés participatiu

Escoltar

El Ple aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana elaborat amb un ampli procés participatiu

El document incorpora una nova definició i funcionament dels consells municipals

El Ple de desembre, que va tenir lloc ahir, va aprovar definitivament el nou Reglament de Participació Ciutadana. El reglament té per objecte impulsar i regular les formes, els mitjans i els procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la ciutat en la gestió municipal. El document aprovat ha estat elaborat a partir d’un ampli procés participatiu en el qual hi han participat, a partir de la iniciativa política, associacions, ciutadans, tècnics i polítics municipals.


 

El reglament vigent fins ara es va aprovar el maig de 1999 i a partir del qual s’ha elaborat aquest nou document que pretén sistematitzar i actualitzar els sistemes i mecanismes ordinaris de participació ciutadana a la ciutat i els criteris que han de regir la relació entre la ciutadania i l’Administració durant els propers anys. També incorpora una nova definició i funcionament dels consells municipals de participació per tal de dotar-los d’homogeneïtat i coherència.

 

L’avantprojecte del reglament es va aprovar el passat 25 de juliol, moment a partir del qual es va obrir un període perquè els grups municipals hi poguessin fer esmenes. L’aprovació inicial es va fer en el Ple del passat mes d’octubre i a partir d’aleshores el document es va sotmetre a informació pública durant 30 dies.

 

Al llarg d’aquest període s’han presentat 35 al·legacions, de les quals 17 s’han estimat, 9 de manera parcial i 9 s’han desestimat. Les al·legacions han estat presentades per l’Associació de Professionals de Treballadors dels Hospitals i Centres Sanitaris del Maresme, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, ICV-EUiA, la secció sindical de la Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya-Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC-IAC) de l’Ajuntament de Mataró, l’Oficina Antifrau de Catalunya i un particular. A més, la revisió tècnica realitzada per diferents serveis municipals amb competències en consells municipals de participació també han incorporat canvis.

 

 

Estructura del nou reglament

 

La nova normativa s’estructura en cinc capítols:

 

. Capítol primer: anuncia els drets que es reconeixen i es desenvolupen en l’àmbit de la participació ciutadana, tant en aquest reglament, com en les altres normatives municipals.

 

. Capítol segon: reconeix i desenvolupa el dret a l’associacionisme, i estableix els mecanismes mitjançant els quals garantir una relació de diàleg i col·laboració entre aquestes organitzacions i l’Ajuntament.

 

. Capítol tercer: defineix els òrgans de participació ciutadana (Consell de ciutat, consells sectorials i consells territorials).

 

. Capítol quart: defineix els espais permanents de participació i els mecanismes a desenvolupar en casos d’especial rellevància, els mecanismes que es poden utilitzar per fer consultes així com diferents fórmules per complementar els òrgans de participació permanents.

 

. Capítol cinquè: identifica els serveis d’informació i comunicació necessaris per garantir els drets que el reglament enumera.

 

El document també incorpora l’annex 1, que és el reglament marc dels consells municipals: consells sectorials, consells territorials i el Consell de Ciutat.

 

Juntament amb aquest nou reglament, també s’ha aprovat una definició d’àmbits de treball dels consells municipals de participació, destacant la creació dels consells municipals d’Esports, Cultura i Promoció de la Ciutat i Comerç, fruit de la integració dels organismes autònoms a l’Ajuntament; la unificació dels consells de Solidaritat, Cooperació i Convivència; i la divisió del Consell Territorial del Nord, amb l’acord de les entitats dels territoris afectats, en dos consells: del Nord-Est (Cirera, Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra) i del Nord-Oest (La Llàntia i Via Europa).