Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat elaborar un nou Pla Jove de Mataró

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat elaborar un nou Pla Jove de MataróEl Ple de juny va aprovar per unanimitat una proposta de resolució, presentada pel PPC, en la qual es demanava l’elaboració d’un nou Pla Jove de Mataró.


 

El text de la proposta és el següent:

 

“Al febrer de 2010 es va presentar el  Pla Jove x Mataró 2009-2012, del qual es va donar compte al Ple municipal del mateix mes.

 

El Pla Jove x Mataró 2009-2012 contemplava un seguit d’actuacions i projectes adreçats a nois i noies, entre els 15 i els 29 anys, però ampliables a la franja entre 12 i 35, de la nostra ciutat; abastant totes les polítiques i actuacions relacionades amb els interessos i les necessitats dels joves mataronins. El Pla s’estructura en 9 eixos:

 

. Educació

. Ocupació

. Habitatge

. Salut

. Cultura

. Esport i oci

. Mobilitat

. Informació

. Associacionisme, participació i interlocució

 

I preveia la realització de 136 actuacions.

 

Fent una relectura del Pla es pot constatar que hi ha una part molt considerable del mateix que ha quedat desfasada. Des de la pròpia diagnosi de la situació dels joves mataronins que sustenta el Pla, basada en dades d’ocupació i formació que malauradament s’han vist superades per la crisi (l’augment de l’atur entre els joves en aquest període ha passat de 3.500 a gairebé 4.200, o la manca d’expectatives que ha fet créixer el nombre de matriculats als cicles formatius); fins als objectius del mateix que marquen com a objectiu principal el facilitar l’emancipació dels joves passant per serveis i/o actuacions que no s’estan realitzant degut a la davallada d’inversions que s’ha produït amb les disminucions dels pressupostos o bé els recursos amb que compta la ciutat que han canviat o directament han desaparegut, com és el cas de l’Alberg de Can Soleret que al Pla s’inclou com a un equipament juvenil funció que ja no fa.

 

Atenem als difícils moments que viu la societat en general i particularment, en el cas que ens ocupa, els i les joves, el Grup Municipal del PPC creu oportú la redacció d’un nou Pla de Joventut a Mataró que tingui en compte les noves circumstàncies i derivat d’això les noves necessitats que tenen i se’ls plantegen als nostres joves.

 

Per tot el que hem exposat amb anterioritat presentem a la consideració del Ple el següent ACORD:

 

1.-Els serveis de Joventut de l’Ajuntament de Mataró començaran les tasques necessàries per tal de realitzar l’avaluació del Pla Jove x Mataró 2009-2012 i endegar un nou Pla que tingui presents les noves necessitats i condicionats que tenen i afecten als joves de la nostra ciutat”.