Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana a la Generalitat que faci l’escola Joan Coromines

Escoltar

El Ple demana a la Generalitat que faci l’escola Joan Coromines

La proposta de resolució presentada al Ple de maig per ICV-EUiA i la CUP per instar el Govern de la Generalitat a fer efectives les inversions necessàries per a l’execució de l’escola Joan Coromines, es va aprovar per unanimitat amb una esmena de CiU en el primer acord.


 

El text complert de la proposta és:

 

“Atès que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 12 d’abril una resolució presentada pel Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en el Ple monogràfic sobre la reactivació econòmica i la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics per instar el Govern a fer efectives les inversions en centres educatius i equipaments sanitaris pendents al nostre país, entre aquests l’escola Joan Coromines del nostre municipi.

 

Atès que aquesta resolució parlamentària, recolzada pels grups d’ICV-EUiA, PSC, ERC, PP, SI i C’s, que incorpora la inversió necessària per a l’escola Joan Coromines, és un compromís institucional del Govern de la Generalitat i del Grup Parlamentari de CiU en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012, i que a dia d’avui incompleix i rebutja.

 

Atès que l’educació és un element fonamental per avançar i establir l’equitat entre els infants i els joves de qualsevol societat; i al nostre municipi, sobretot a partir de l’etapa democràtica, s’ha portat a terme una planificació escolar consensuada i responsable que ha facilitat la distribució de centres per tal de cobrir amb garanties les necessitats educatives de la ciutat, permetent una cohesió social importantíssima entre escoles i instituts.

 

Atès que als “Convenis de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Educació” dels anys 2009 i 2010 consta la necessitat evident d’ampliar i millorar els equipaments educatius de la ciutat, entre d’altres, amb la planificació d’un nou edifici per a l’escola Joan Coromines.

 

Atès que hi ha un procés urbanístic endegat en l’anomenat “Eix Herrera” que preveu la construcció d’aquest equipament escolar.

 

Atès que no tenim coneixement de cap modificació del mapa escolar de la ciutat.

 

Atès que entenem que aquest Ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat política per tal de garantir un servei educatiu públic de qualitat

                                                                                                        

Per tot el que aquí s’ha exposat, els grups municipal d’ICV-EUiA i la CUP proposen els següents acords:

 

Primer.- El Govern municipal continuarà la tramitació urbanística que possibiliti el lliurament del solar destinat a la construcció de l’escola Joan Coromines al Departament d’Ensenyament.”

 

Segon.- Actualitzar la planificació urbanística en els terminis més ajustats possibles als que estan consignats en la documentació de la Comissió de Seguiment creada entre la comunitat educativa de l’escola Joan Coromines i els serveis municipals d’Urbanisme i Educació.Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a complir la resolució parlamentària aprovada el passat 12 d’abril al Parlament de Catalunya i a fer efectiva les inversions necessàries per a l’execució de l’escola Joan Coromines.Quart.- Traslladar aquests acords als membres del Consell Escolar Municipal, a les direccions de les escoles i a les juntes de les AMPAs de tots els centres educatius de Mataró, als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, a la Conselleria d’Ensenyament del Consell Comarcal, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”.