Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament acorda no cobrar les plusvàlues a les famílies obligades a fer la dació en pagament del seu habitatge

Escoltar

L’Ajuntament acorda no cobrar les plusvàlues a les famílies obligades a fer la dació en pagament del seu habitatge

El Ple d’octubre, que va tenir lloc ahir, va aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada per tots els grups municipals per tal que l’Ajuntament no cobri les plusvàlues a les persones que es veuen obligades a efectuar una dació en pagament del seu habitatge.


 

El text de la proposta és el següent:

 

“Atès que actualment l’Ajuntament de Mataró cobra les plusvàlues que es generen quan una persona efectua una dació en pagament del seu habitatge. A efectes fiscals, les famílies que han d’efectuar la dació en pagament és com si estiguessin fent una operació de compravenda, i això genera una plusvàlua, en considerar-se que s’ha produït un increment patrimonial, que realment no és tal. A l’hora de generar el rebut, l’Ajuntament aplica una fórmula que té en compte el cadastre, el preu de compra, el preu de venda i l’antiguitat de l’habitatge.

 

Atès que resulta moralment injust que una persona, després de veure’s obligada a deixar el seu habitatge i a efectuar, en el millor dels casos, una dació en pagament, a sobre hagi de fer front a un nou deute amb l’Administració municipal. Resulta contradictori que, en moments de crisi com l’actual, l’Ajuntament contribueixi a agreujar la situació d’aquelles famílies que es troben en una situació de debilitat en veure’s obligades a lliurar el seu habitatge per tal de poder saldar el deute hipotecari.

 

Atès que alguns ajuntaments catalans ja no cobren aquestes plusvàlues, com per exemple els de Badalona, Terrassa, Sant Boi de Llobregat o Rubí, o alguns altres ja han anunciat que no ho faran, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Per tots aquests motius, tost els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró proposen l’adopció del següent acord:

 

Primer.- Que de forma immediata, previ informe favorable dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament de Mataró, es deixin de cobrar les plusvàlues a aquelles persones que hagin efectuat una dació en pagament del seu habitatge habitual i no disposin de més habitatges en propietat”.