Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament estudiarà la creació d’un registre municipal de maltractadors d’animals

Escoltar

L’Ajuntament estudiarà la creació d’un registre municipal de maltractadors d’animalsEl Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous passat, 5 de juliol, una proposta de resolució presentada per Plataforma per Catalunya per promoure la creació d’un registre de maltractadors d’animals. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables de PxC, CiU, PPC i CUP, i les abstencions de PSC i ICV-EUiA.

 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“Vist que el nostre país és un dels més laxos quant a legislació de protecció d’animals i els maltractadors gaudeixen de certa impunitat i la sensibilitat institucional és mediocre.

 

Vist que l’article 337 del Codi penal no preveu la retirada de la possessió de l’animal maltractat o la prohibició de tinença d’animals, i tan sols s’estableix la inhabilitació d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb animals, sent les penes per aquest tipus d’acció insuficients.

 

Considerant que la presa de consciència de la problemàtica és de vital importància per realitzar una política de protecció d’animals, entenem que és necessari dur a terme una sèrie de mesures per garantir la integritat dels mateixos.

 

Considerant que la violència cap als animals segons diversos estudis també constitueix l’avantsala de la crueltat envers els humans.

 

Vist que hi ha projectes legislatius en diversos estats que plantegen la creació d’un registre dels maltractadors d’animals, amb la intenció de la protecció dels animals i amb el compromís social per a la rehabilitació dels agressors.

 

Vist que ja han aparegut algunes propostes de caràcter local com el cas de València, on l’Ajuntament treballa en un registre d’aquest tipus per evitar que els agressors puguin adoptar un animal.

 

Atès que la intenció de crear un registre és evitar que una persona amb antecedents de maltractament tingui accés a adquirir una nova mascota, així com accés a treballs relacionats amb animals durant un temps estipulat.

 

Considerant que els animals han de comptar amb una protecció homogènia en la totalitat del territori, així com ocorre amb les persones, considerem positiva la creació d’un marc estatal per realitzar una protecció més efectiva dels animals, que no es redueixi a l’àmbit municipal.

 

En tot cas, considerem que una acció municipal fitada territorialment és un avanç en la defensa dels drets dels animals.

 

Per tots aquests motius, el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Que s’estudiï la possibilitat de crear un registre municipal de maltractadors d’animals.

 

Segon.- Que s’insti al Govern de la Generalitat perquè procedeixi a la modificació de la normativa existent en matèria de protecció d’animals, a fi i efecte de procedir a la creació d’un registre de maltractadors d’animals.

 

Tercer.- Que s’insti al Govern de l’Estat perquè procedeixi, en el mateix sentit que l’anterior, a la modificació de la normativa existent en matèria de protecció d’animals.

 

Quart.- Que es traslladin aquests acords a totes les associacions que treballen per la protecció dels animals a la comarca del Maresme”.